Fra Viborgegen 2022

 
Den nyeste årbog udkom mandag den 21. november 2022, og her kan du læse seks spændende artikler. 
 
Lars Bjarke Christensen: Den jyske nordvestbane – da jernbanen og krigen kom til Viborg 1863-64; Jonas Skøttergaard Nikolajsen: Exuperius. Skt. Kjelds liv, legende og dyrkelse; Ole Færch: Landgildeforhøjelser efter Clementsfejden; Niels Windfeld Lund: Om livet på den midtjyske hede i 1750’erne – i anledning af en ny roman; Annette Østergaard Schultz: Tvangsfjernet? Fattigvæsen, familieliv og forsørgelse på Rødding-egnen ca. 1830-1880; Søren Agersnap: Om at skifte skole i en pædagogisk brydningstid – med en tilføjelse om nye undervisningsprincipper.

Fra Viborg-egnen 2022 er redigeret af Steffen Elmer Jørgensen, Søren Agersnap og Lars Agersnap Larsen.
 
Alle medlemmer modtager et eksemplar af årbogen. Er du ikke medlem, så kan du læse mere om vores medlemsfordele under menufanen 'Bliv medlem'. Alternativt kan årbogen købes ved at kontakte Roar Ploug på mail: roarploug@mail.dk
 
Historisk Samfund for Viborg-egnen | CVR: 37510556