Udvalg


Forretningsudvalg
Erik Jørgensen, Ole Degn, Karen Elisabeth Stub, Steffen Jørgensen og Lars Agersnap Larsen.

Redaktionsudvalg
Ole Degn (hovedredaktør), Finn Højbjerg, Steffen Jørgensen og Lars Agersnap Larsen.

Kommunikations- og kontaktudvalg
Lars Agersnap Larsen (tovholder og webmaster), Karen Elisabeth Stub og Finn Højbjerg.

Foredragsudvalg
Erling Greve Kristensen (tovholder), Karen Elisabeth Stub, Jesper Overgaard og Roar Ploug.
 
Bestyrer af bogdepotet
Roar Ploug.
Historisk Samfund for Viborg-egnen | CVR: 37510556 | Samfundets ekspedition Tlf. 86 62 90 31