Program 2023

Viborg Teaters historie og dets nylige restaurering

Tirsdag d. 24. januar 2023
19:30 - 21:00
Viborg Teater, Gravene 23, 8800 Viborg
Viborg Teaters historie og dets nylige restaurering.

Foredrag ved Uffe Steffensen, Viborg Teaters mangeårige bestyrelsesformand.

Viborg Teaters historie og dets nylige restaurering. Viborg Teater stod færdigt i 1909, og blev indviet med pomp og pragt. Arkitekt Søren Vig Nielsen, tidl. medarbejder hos arkitekt Hack Kampmann, havde bygget teateret i skønvirkestil. For udsmykningen stod kunstmaleren, billedhuggeren og keramikeren Karl Hansen Reistrup. Resultatet af deres fælles kræfter blev en lille perle af et ”rigtigt” teater, der blev fredet i 1986. 120 års flittig brug sætter sit præg på en bygning, og i 2019 blev det besluttet at restaurere bygningen og føre huset tilbage til dets fødsel, dog med de nutidige elementer, der skønnes nødvendige for scenedriftens og publikums skyld. C.F. Møllers Tegnestue blev sat på opgaven. Om alt dette og meget mere vil Uffe Steffensen fortælle, mens der bliver mulighed for at komme rundt i teateret.

Generalforsamling og foredrag

Tirsdag d. 21. februar 2023
19:00 - 21:00
Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, 8800 Viborg
Generalforsamling i Historisk Samfund for Viborg-egnen med nedenstående dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formanden aflægger beretning for året 2022.
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for året 2022 til godkendelse.
4. Valg til bestyrelsen. På valg er Karen Elisabeth Stub, Steffen Elmer Jørgensen, Lars Agersnap Larsen, Søren Agersnap, Inge Chaillioux og Asger Loldrup.
5. Valg til revisor: Jens Frydendal.
6. Indkomne forslag meddeles til formand Erik Jørgensen senest 4 dage før generalforsamlingen.
7. Evt.

Kl. 19.30 (cirka):

Konflikten mellem Ukraine og Rusland. Baggrund og nye perspektiver.

Foredrag ved Philip Sviatchenko, strategisk virksomhedsrådgiver.

De sidste snart 10 år har Philip Sviatchenko fulgt konflikten i Ukraine tæt. Han er selv født i Kyiv, mens Ukraine stadig hørte under Sovjetunionen. Han er uddannet i statskundskab og Østeuropastudier fra Københavns Universitet og taler både ukrainsk og russisk. Det giver ham enestående mulighed for at følge med i konflikten mellem Rusland og Ukraine fra begge parters udgangspunkt og derved også give sine tilhørere bedre redskaber til at navigere i den massive informationsstrøm.

Foredraget afholdes i samarbejde med Viborgegnens Grænseforening.

Nordboernes eventyr i øst - NY DATO

Tirsdag d. 28. marts 2023
19:30 - 21:00
Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, 8800 Viborg
Nordboernes eventyr i øst.

BEMÆRK NY DATO: 28. marts 2023.

Foredrag ved Thomas Frank, domprovst, teolog og "eksperimentalarkæologisk
eventyrer”.

Thomas Frank fortæller ud fra sine ekspeditioner om deres utæmmelige rejselyst og besværlighederne de under navnet Rus mødte på floderne til handelspladserne i øst. Hvad skulle der til for at nå så langt, og hvilke udfordringer stod de overfor, som der er spor af i dag? Ved floderne, som løb ud i Østersøen, mødte de en gammel og kendt bådebygningstradition og lokalbefolkningen. Dette møde åbnede flodvejen til østen for nordboerne, ligesom isens slædehunde og de oprindelige folk nærmest nordpolen senere muliggjorde rejserne mod nord. Disse vilde mænd og kvinder, som kom sejlende fra vest, nåede ved lokal hjælp egne i øst, der overgik deres vildeste fantasi og bragte de udvalgte rigdom og ære. Thomas Frank spørger om en del af forklaringen på, at Rus med tiden blev navnet for alle de slaviske stammer, er disse afgørende møder mellem mennesker? Rus vil for altid have noget gådefuldt og fascinerende over sig. Kan det, vi ved nu, om eventyret i øst, sige os noget nyt om vores forhistorie og betyder det, at vi skal tænke lidt anderledes om os selv?

Foredraget afholdes i samarbejde Folkeuniversitetet i Viborg.

BEMÆRK NY DATO: 28 marts 2023. Flyttes til denne dato grundet Thomas Franks udsendelse som valgobservatør til valget i Kasakhstan.

Sikkerhedspolitik – set i et mikroperspektiv

Tirsdag d. 18. april 2023
19:30 - 21:00
Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, 8800 Viborg
Sikkerhedspolitik – set i et mikroperspektiv.

Foredrag ved Peter Dahl, Oberstløjtnant og chef for Hærhjemmeværnsdistrikt i Midt- og Vestjylland.

Sikkerhedspolitik – set i et mikroperspektiv. Oberstløjtnant Peter Dahl, Viborg, vil via en
reportage omkring sine udstationeringer og missioner i såvel NATO- som FN-regi fokusere
på de dilemmaer, der opstår i forbindelse med udøvelsen af international sikkerhedspolitik.

Foredraget afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet i Viborg.

En aften i Ridder Niels Bugges ånd

Torsdag d. 25. maj 2023
18:00 - 22:00
Riddersalen på Hald Hovedgård og omgivelser. Ravnsbjergvej 76, 8800 Viborg
En aften i Ridder Niels Bugges ånd

[Tilmelding nødvendig]

I anledning af at arkæologerne fra Viborg Museum endeligt i 2018 fandt bevis for beliggenheden af Niels Bugges Hald under ruinerne af Hald Slot, byder vi på en aften i middelalderens tegn i riddersalen på Hald Hovedgård. Med udgangspunkt i middelalderopskrifter vil vi servere en lækker buffet med de fødevarer, som man kendte i middelalderen og med en opdækning som i 1300-tallet. Før middagen vil museumsinspektør Jesper Hjermind fortælle om udgravningerne, der bl.a. førte til opdagelsen af fund fra Niels Bugges borg og endelig vil duoen Trut og Lut senere underholde med musikalske toner fra middelalder og renæssance.

Aftenens forløb (med forbehold for ændringer):

Kl. 18.00 vil der blive serveret en middelalderskænk enten i havestuen eller hvis vejret tillader på terrassen.
Kl. 18.30 fortæller museumsinspektør Jesper Hjermind om museets udgravninger ved Hald.
Kl. 19.30 påbegyndes serveringen af middelalderbufféen. Vi ser frem til et spændende og festligt måltid.
Kl. 21.00 Ved den for middelaldermennesker absolut ukendte drik kaffe og tilhørende kage vil duoen Trut og Lut underholde med sprøde toner fra middelalderen. Hvordan lød musikken i middelalderen? Mange elementer fra den verdslige musik - altså folkemusikken - er ikke nedskrevet i samtiden, men overleveret fra generation til generation. Trut & Lut giver deres bud på middelalderens klange, og spiller en blanding af folkesange og melodier fra 1300-tallet på strenge og blæserinstrumenter, tilsat lidt rammetrommer og ægte markedsstemning.

Prisen or aftenens arrangement vil være kr. 395,- inkl. velkomstskænk, men ekskl. drikkevarer.

Tilmelding til Karen Elisabeth Stub, stubsoerensen@energimail.dk eller mobil 20 35 08 20.

Betaling for deltagelse vil blive opkrævet efter den 1. april. Tilmelding efter først-til-mølle-princippet. Der er i alt plads til 55 personer i Riddersalen

Foredraget med Jesper Hjermind foregår i samarbejde med Viborg Folkeuniversitet.

En reportagerejse fra Rusland og Ukraine før og efter krigsudb..

Mandag d. 11. september 2023
19:30 - 21:00
Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, 8800 Viborg.
En reportagerejse fra Rusland og Ukraine før og efter krigsudbruddet i februar 2022.

Foredrag ved Frederik Tillitz, journalist, forfatter og lærer ved Krogerup Højskole.

Frederik Tillitz er journalist og forfatter med fokus på Østeuropa og de tidligere sovjetrepublikker. Han rejste senest gennem Rusland i ugerne op til invasionen den 24. februar og efter krigsudbruddet har han besøgt det krigshærgede Ukraine. I foredraget fortæller han om sine møder i de to lande gennem flere år og om almindelige menneskers syn på dette naboskab - både før og efter invasionen. Meget af dette har han også beskrevet om i bogen: ”Russerne kommer”, hvor han sammen med to fotojournalister har gennemtrawlet Ukraine, Rusland, Belarus og Transnistrien fra 2017 og frem til 2022.

Krigsflygtninge og politiske flygtninge gennem tiden i De røde..

Tirsdag d. 10. oktober 2023
16:00 - 18:00
Hald Ege Samlingen, Videbechs Alle 169, Hald Ege, 8800 Viborg.
Krigsflygtninge og politiske flygtninge gennem tiden i De røde barakker i Hald Ege.

Foredrag ved Poul Harald Christensen, lokalhistoriker og leder af Hald Ege Samlingen.

Poul H. Christensen vil fortælle om områdets historie fra lazaretlejren for sårede krigsflygtninge under 1. verdenskrig til etableringen af Folkekuren, som kom til at huse tyske flygtninge efter 2. verdenskrig såvel som senere ungarske og bosniske flygtninge i 1950’erne og 1990’erne.

Præsentation af årbogen 2023

Mandag d. 20. november 2023
15:00 - 16:30
Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, 8800 Viborg
Præsentation af årbogen 2023.

Historisk Samfund vil denne eftermiddag være vært ved en lille forfriskning i anledning af udgivelsen af Årbogen:

Fra Viborgegnen 2023

Flere af forfatterne til artiklerne vil være til stede og fortælle om arbejdet med stoffet.

Vi opfordrer medlemmerne til at møde frem og samtidig afhente deres eksemplar af årbogen, da der tillægges porto til kontingentet ved forsendelse.

For senere afhentning af årbogen, vær venlig at se vores hjemmeside: historisksamfundviborg.dk
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Historisk Samfund for Viborg-egnen | CVR: 37510556