Program 2020

 
En alpehue i bybilledet - et foredrag i anledning af 100-året for Johannes Bæchs fødsel
Mandag d. 20. januar 2020 kl. 19.30.
Sted: Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, 8800 Viborg.

Foredrag ved billedkunstneren Birte Mølgaard:

Flere generationer af Viborgensere har kendt og elsket Johannes Bæchs skildringer af Viborg by og omegn. Både originale værker, reproduktioner og illustrationer har fundet vej til midtjyske hjem, institutioner og offentlige kontorer. Utallige tegninger, akvareller og malerier strømmede fra den flittige kunstner gennem et langt liv. Billedkunstneren Birte Mølgaard fortæller i foredraget om Johannes Bæchs liv og billedverden og giver eksempler på personlige oplevelser fra mange års venskab med kunstneren. Et venskab, som strakte sig fra hun var hans elev i 70’erne og til hans død i 2002, og som også omfattede Johannes Bæchs kone, keramikeren, Gudrun Meedom-Bæch.

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet i Viborg.
 
_________________________________________________________
 
Generalforsamling i Historisk Samfund for Viborg-egnen
efterfulgt af foredrag
Mandag d. 17. februar 2020 kl. 19:00.
Sted: Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, 8800 Viborg.
 
Generalforsamling:
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formanden aflægger beretning for året 2019.
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for året 2019 til godkendelse.
4. Valg til bestyrelsen. På valg er: Erik Jørgensen.
5. Valg af revisor. På valg er: Henning Ringgaard Lauridsen.
6. Indkomne forslag meddeles til formand Erik Jørgensen senest 4 dage før generalforsamlingen.
7. Eventuelt.

Herefter følger foredrag kl. 19.30 (ca.):

Den perfekte Gentleman. Mænd, stil og idealer i verden af i går

Foredrag ved seniorforsker ved Nationalmuseet dr.phil. Mikkel Venborg Pedersen:

En gentleman er et gammelt europæisk ideal. I løbet af 1800-tallet fik den engelske gentleman sin form, der som ideal blev styrende for mænd i hele Europa, også i Danmark. Fra midten af århundredet til det store sammenbrud for den gamle verden i Første Verdenskrig var den velklædte, høflige, dannede, selvbevidste, uafhængige mand af eliten et efterstræbt højdepunkt for en mand. Med udgangspunkt i den anmelderroste bog Den perfekte Gentleman vil forfatteren, give en introduktion til gentlemanidealet, dets baggrund og gentlemens livsverden i Danmark.
 
Foredraget er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet i Viborg.
 
_________________________________________________________ 
 
Den spanske syge i Danmark 1918-1920
Tirsdag d. 3. marts 2020 kl. 19:30.
Sted: Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, 8800 Viborg.

Foredrag ved Hans Trier, læge og cand.mag. i historie:

Den verdensomspændende influenzaepidemi 1918-1920 - den spanske syge - kostede op mod 18.000 danskere livet. Befolkningen levede i stor angst og hospitalerne blev hurtigt fyldt op med patienter. Mange steder blev der etableret nødlazaretter og andre hjælpeforanstaltninger, og mange borgere meldte sig som hjælpere. Foredraget, der også kommer ind på epidemiens gang i Viborg og omegn, er baseret på blandt andet embedslægernes beretninger, aviserne, øjenvidneberetninger og fotos fra dengang. Hans Trier er cand.mag. i historie og tidligere embedslæge. Han udgav i 2018 bogen ”Angst og Engle – den spanske syge i Danmark”, der blev nomineret som årets historiske bog.
 
Foredraget er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet i Viborg.
 
_________________________________________________________
 
”Det omtalte værk er nu at få…” – grænsedragningen 1918-1920
Onsdag d. 15. april 2020 kl. 19:30.
Sted: Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, 8800 Viborg.
 
 UDSKUDT 
 
Situationen omkring corona / covid-19 betyder, at bestyrelsen sammen med Folkeuniversitet i Viborg og Viborgegnens Grænseforening har besluttet at udskyde foredraget den 15. april 2020.

Vi arbejder på at finde en ny dato, som vil blive meldt ud via vores nyhedsbrev og hjemmeside.
 
. OPDATERING: NY DATO BLIVER 7. OKTOBER 2020 .
 
 
Foredrag ved dr.phil. og forhv. generalkonsul i Flensborg Henrik Becker-Christensen:
 
"Det omtalte værk er nu at få, da antikvarboghandleren rømmer sit lager …” Sådan indledte den sønderjyske rigsdagsmand H.P. Hanssen et postkort, som han i oktober 1918 sendte fra Berlin til København. Det var kodesprog, der på tærsklen til det tyske nederlag i 1. verdenskrig forudså en ny situation i det dansk-tyske grænsespørgsmål. I foredraget bliver der gjort rede for de forskellige holdninger til grænsespørgsmålet, Versaillesfreden, de to folkeafstemninger og den proces, der førte frem til grænsedragningen i sommeren 1920. Foredraget afrundes med en omtale af afmærkningen af grænsen i terrænet. Med den nye grænse blev grunden lagt til det danske og det tyske mindretal, som vi kender dem i dag og – på sigt - et godt forhold mellem Danmark og Tyskland.
 
Foredraget er arrangeret i samarbejde med Viborgegnens Grænseforening samt Folkeuniversitetet i Viborg.
 
_________________________________________________________
 
En aften i Ridder Niels Bugges ånd  [TILMELDING ]
Torsdag d. 7. maj 2020 kl. 18.
Sted: Riddersalen på Hald Hovedgård, Ravnsbjergvej 76, 8800 Viborg,
 
AFLYST - UDSKUDT
 
Situationen omkring corona / covid-19 betyder, at bestyrelsen har besluttet at udskyde arrangementet til næste år.
 
En udsættelse til senere i år har vist sig vanskelig, idet ikke alle involverede har mulighed for at være til stede de dage, hvor Hald Hovedgård kan lægge riddersal til. Dertil kommer usikkerheden omkring evt. forlængelser af forsamlingsforbuddet under coronakrisen.

Vi beklager rigtig meget, at dette er nødvendigt, men synes på den anden side, at det er bedst at afholde middagen på Hald Hovedgård på et tidspunkt, hvor vi alle kan nyde måltid og diverse former for underholdning med glæde og uden nogen bekymring for smittefare.

Tidspunktet for Niels Bugge-middagen vil være at finde i vort næste program og vi håber, at I igen vil slutte op om en aften på Hald.

 
I anledning af at arkæologerne fra Viborg Museum endeligt i 2018 fandt bevis for beliggenheden af Niels Bugges Hald ved den nuværende Hald Slot, byder vi på en aften i middelalderens tegn i den gamle riddersal på Hald Hovedgård. Med udgangspunkt i middelalderopskrifter vil Gitte Rannes servere en lækker buffet med de fødevarer, som man kendte i middelalderen og med en opdækning som i 1300-tallet. Før middagen vil museumsinspektør Jesper Hjermind fortælle om udgravningerne, der bl.a. førte til opdagelsen af Niels Bugges borg, og endelig vil duoen Trut og Lut senere underholde med musikalske toner fra middelalderen.

Aftenens forløb (med forbehold for ændringer)

Kl. 18.00 vil der blive serveret en middelalderskænk enten i havestuen eller hvis vejret tillader på terrassen.

Kl.18.30 fortæller museumsinspektør Jesper Hjermind om Viborg Museums udgravninger ved Hald borganlæg. Foredraget afholdes i samarbejde med Viborg Folkeuniversitet.

Kl. 19.30 påbegyndes serveringen af middelalderbufféen. Gitte og Peter Rannes har lovet os et spændende og festligt måltid.

Kl. 21.00 Ved den for middelaldermennesker absolut ukendte drik kaffe og tilhørende kage vil duoen Trut og Lut underholde med sprøde toner fra middelalderen. Hvordan lød musikken i middelalderen? Mange elementer fra den verdslige musik - altså folkemusikken - er ikke nedskrevet i samtiden, men overleveret fra generation til generation. Trut & Lut giver deres bud på middelalderens klange, og spiller en blanding af folkesange og melodier fra 1300-tallet på strenge og blæserinstrumenter, tilsat lidt rammetrommer og ægte markedsstemning.

Prisen for aftenens arrangement vil være kr. 395,- inkl. velkomstskænk, men excl. drikkevarer.

Tilmelding til Karen Elisabeth Stub, stubsoerensen@energimail.dk eller mobil 20 35 08 20 senest 1. april. Herefter vil prisen for deltagelse blive opkrævet. Tilmelding efter først-til-mølle-princippet. Der er i alt plads til 55 personer i Riddersalen.
 
_________________________________________________________
 
Kirken som kulturarv og 456 døde middelalderkirker
Onsdag d. 16. september 2020 kl. 19:30.
Sted: Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, 8800 Viborg.
 
Tilmelding nødvendig

STATUS pr. 6. september: Fuldt hus. Alle der har tilmeldt sig til og med den 5. september, er registreret og kan komme ind. Vi opretter en venteliste for tilmeldinger fra 6. september.

På grund af corona / covid-19 vil der være et begrænset antal pladser til foredraget.

Tilmelding skal ske pr. mail til Karen Elisabeth Stub på
stubsoerensen@energimail.dk

Tildeling af pladserne vil ske efter først-til-mølle-princippet. Der vil være plads til maksimalt 40 personer.
 
 
Foredrag ved tidligere museumsinspektør og kirkekonsulent på Nationalmuseet, Nils Engberg:

Nils Engberg udgav for nyligt bogen ”Danmarks Døde kirker – middelalderens nedlagte kirker”. Vore gamle kirker er uden sammenligning den bedst bevarede middelalderlige kulturarv. Der bliver nu om stunder passet godt på kirkerne, så godt at nogle mener, at kulturarven står i vejen for en nyudvikling af Folkekirken. Hvad er mulighederne for en udvikling i respekt for kirkebygningerne og det historiske inventar og hvem bestemmer? Den problematik sættes i perspektiv med et tilbageblik på et udvalg blandt de 456 ”døde” middelalderkirker eller ødekirker, som fagfolk betegner dem. Kirker som lige siden middelalderens begyndelse er blevet nedlagt og nedrevet. Den sidste i Kolind på Djursland i 1918. Så sejrede det syn på kirkerne som umistelig kulturarv, som vi holder os til i dag. I Jylland og i en by som Viborg er koncentrationen af ødekirker særlig stor. Nogle kan stadig ses som ruiner, mens resten gemmer sig under jordoverfladen. Flere af ødekirkerne vil blive trukket frem som eksempler på nedlæggelserne gennem tiden og til belysning af, hvem der stod bag byggeriet af sogne-, kloster- og hospitalskirkerne og kapellerne og ikke mindst hvem der stod bag nedlæggelserne, og hvorfor de blev opgivet.
 
Foredraget afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet i Viborg.
 
_________________________________________________________

”Det omtalte værk er nu at få…” – grænsedragningen 1918-1920 

Onsdag d. 7. oktober 2020 kl. 19:30.
Sted: Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, 8800 Viborg.

Tilmelding nødvendig

STATUS pr. 3. oktober. Fortsat ledige pladser.

På grund af corona / covid-19 vil der være et begrænset antal pladser til foredraget.

Tilmelding skal ske pr. mail til Karen Elisabeth Stub på
stubsoerensen@energimail.dk

Tildeling af pladserne vil ske efter først-til-mølle-princippet. Der vil være plads til maksimalt 40 personer.
 

Foredrag ved dr.phil. og forhv. generalkonsul i Flensborg Henrik Becker-Christensen:

"Det omtalte værk er nu at få, da antikvarboghandleren rømmer sit lager …” Sådan indledte den sønderjyske rigsdagsmand H.P. Hanssen et postkort, som han i oktober 1918 sendte fra Berlin til København. Det var kodesprog, der på tærsklen til det tyske nederlag i 1. verdenskrig forudså en ny situation i det dansk-tyske grænsespørgsmål. I foredraget bliver der gjort rede for de forskellige holdninger til grænsespørgsmålet, Versaillesfreden, de to folkeafstemninger og den proces, der førte frem til grænsedragningen i sommeren 1920. Foredraget afrundes med en omtale af afmærkningen af grænsen i terrænet. Med den nye grænse blev grunden lagt til det danske og det tyske mindretal, som vi kender dem i dag og – på sigt - et godt forhold mellem Danmark og Tyskland.

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Viborgegnens Grænseforening samt Folkeuniversitetet i Viborg.
 
_________________________________________________________
 
”Mein lieber Kristian”. Beretning om forbudt kærlighed og kamp for livet i lejrene for tyske flygtninge på den jyske hede 1945-1949 [Tilmelding]
Tirsdag d. 27. oktober 2020 kl. 19:30.
Sted: Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, 8800 Viborg.
 
STATUS pr. 23. oktober: AFLYST
 
Grundet nye restriktioner i forbindelse med corona / covid-19 vælger bestyrelsen at aflyse foredraget. Vi undersøger muligheden for at kunne gennemføre arrangementet senere.
 
 
Foredrag ved journalisterne Jens Peder Østergaard og Jakob Thorup Thomsen fra Viborg Stifts Folkeblad:

”Mein Lieber Kristian” fortæller om Margarete Komms flugt fra Østpreussen, indtil hun ender adskilt fra sin familie i Grove-lejren mellem Viborg, Herning og Holstebro. Her forelsker hun sig i den lokale bondedreng Kristian Ø. Larsen. Det er en forelskelse med alle tænkelige forhindringer, da al kontakt mellem flygtninge og lokale var forbudt, og det blev håndhævet af bevæbnede vagter i lejrene. ”Mein Lieber Kristian” er historien om et mørkt og underbelyst kapitel i danmarkshistorien, og foredraget afdækker flygtningekatastrofen i en tid med stort tyskerhad i befolkningen. Baggrunden for historien er, at ved Anden Verdenskrigs afslutning blev 20.000 tyske flygtninge frem til 1949 interneret i tre lejre på den midtjyske hede.

Foredraget afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet i Viborg.
 
_________________________________________________________
 
"Fra Viborgegnen 2020" - præsentation af årbogen 2020
Mandag d. 23. november 2020 kl. 15.
Sted: Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, 8800 Viborg.
 

ÆNDRING AF ARRANGEMENTET

På grund af corona / covid-19 gennemfører vi ikke vores traditionelle arrangement, hvor forfatterne præsenterer deres artikel i den nye årbog. Medlemmer har dog fortsat mulighed for at afhente årbogen i Sortebrødrehus.


Afhentning af den nye årbog kan ske:

Mandag den 23. og tirsdag den 24. november mellem kl. 15 – 17 i Sortebrødrehus.

På grund af corona / covid-19-restriktioner må der ikke være forsamlet flere end 10 personer samtidig, ligesom du skal huske mundbind eller tilsvarende.

 
Særlig information om næste års program
Med den nye årbog plejer også at følge det kommende års program, men sådan bliver det ikke i år. I disse coronatider er det vanskeligt at planlægge. Nogle af forårets planlagte foredragsholdere har meldt afbud, og derfor skal træffes nye aftaler. Vi vil derfor efter ny planlægning lægge programmet ud på hjemmesiden senest 1. januar 2021. Det vil ligeledes være at finde på biblioteker samt andre offentligt tilgængelige steder. Men vi lover, at der bliver gode og interessante foredrag som sædvanlig!
 
 
 
Historisk Samfund vil denne eftermiddagvære vært ved en lille forfriskning i anledning af udgivelsen af årbogen:

"Fra Viborgegnen 2020".

Flere af forfatterne vil være tilstede og fortælle om deres arbejde med artiklerne. Vi opfordrer vore medlemmer til at møde frem og samtidig afhente deres eksemplar af bogen. Dermed undgår du at få udgifter til forsendelse eller at ulejliges med senere afhentning af bogen. Oplysning om senere afhentning af bogen kan ses på historisksamfundviborg.dk.

Denne aften afsløres også programmet for 2021.
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Historisk Samfund for Viborg-egnen | CVR: 37510556 | Samfundets ekspedition Tlf. 86 62 90 31