Program 2022

Margrete den 1. En regent og hendes samtid

Onsdag d. 26. januar 2022
19:30 - 21:00
Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, Viborg
Margrete den 1. En regent og hendes samtid.

Foredrag ved Vivian Etting, museumsinspektør og seniorforsker, Nationalmuseet

Dronning Margrete 1. er en af de mest succesrige regenter i Nordens historie. Foredraget skildrer hendes dramatiske liv fra hendes bryllup som en 10-årig lille pige med kong Haakon af Norge til hendes død i 1412.

Da hendes søn Oluf døde kun 17 år gammel i 1387, blev hun valgt til regent både i Danmark og Norge. Efter et speget spil om magten i Norden og nedkæmpelse af den svenske konge kunne hun i 1397 fejre sin største triumf ved at samle de tre nordiske riger i Kalmarunionen. Kilderne vidner om en klog og handlekraftig kvinde, der forstod at udnytte de politiske muligheder både ved forhandling og i krig. Foredraget ledsages af billeder.

BEMÆRK:
Der gælder restriktioner grundet corona/covid-19 ved deltagelse i indendørs arrangementer som f.eks. foredrag. Der er krav om forevisning af gyldigt coronapas, og der er krav om brug af mundbind eller visir, undtagen når man sidder ned.

Generalforsamling og foredrag

Tirsdag d. 8. februar 2022
19:00 - 21:00
Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, Viborg
Generalforsamling i Historisk Samfund for Viborg-egnen med nedenstående dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formanden aflægger beretning for året 2021.
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for året 2021 til godkendelse.
4. Valg til bestyrelsen. På valg er Roar Ploug, Jens Thomsen og Erik Jørgensen.
5. Valg til revisor: Henning Ringgaard Lauridsen.
6. Indkomne forslag meddeles til formand Erik Jørgensen senest 4 dage før generalforsamlingen.
7. Evt.

Og cirka kl. 19.30:

”Grundvig er ikke gået Kold!” Efterskolens historie og betydning før og nu.

Foredrag ved Sven Primdal, cand.mag. samt tidligere høj- og efterskoleforstander.

Det særegne – og samme tid fortryllende – ved efterskolen som en fri skoleform er, at den som idekompleks hele tiden skal genfortolkes i tiden og til tiden. Den er hovedgenstand i fortællingen om frihed og det fælles bedste i anderkendelsen af det hele menneske med udgangspunkt i tradition og fornyelse, ånd og krop, duelighed og dannelse, fællesskab og selvrealisering, rodfæstethed og udsyn.

Foredraget afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet i Viborg.

Den skandinaviske drøm. Var og er den skandinaviske fællesskab..

Onsdag d. 23. marts 2022
19:30 - 21:00
Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, Viborg
Den skandinaviske drøm. Var og er den skandinaviske fællesskabstanke fra 1800-tallet urealistisk?

Foredrag ved Jes Fabricius Møller, historiker og forfatter, dr.phil., Københavns Universitet

I mere end 200 år har drømmen om et forenet Skandinavien været en levende del af det politiske og kulturelle liv. Drømmen er aldrig blevet virkeliggjort, snarere tværtimod. I begyndelsen af det 19. århundrede var der to stater i det nuværende Norden. Nu er der fem, plus det løse. Ikke desto mindre er historien og den nutidige virkelighed fuld af vidnesbyrd om, at drømmen har haft mange konkrete virkninger, der binder de nordiske lande sammen.

Foredraget afholdes i samarbejde med Foreningen Norden, Grænseforeningen og Folkeuniversitetet i Viborg.

Tekstileventyret i Midtjylland

Onsdag d. 20. april 2022
19:30 - 21:00
Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, Viborg
Tekstileventyret i Midtjylland.

Foredrag ved Kristine Holm-Jensen, cand.mag. i europæisk etnologi, Museumsdirektør, Museum Midtjylland

I slutningen af 1960’erne flyttede mindst én person hver dag til både Ikast og Herning. Væksten i byerne på den tidligere jyske hede eksploderede, og drivkraften var tekstilindustrien. Med udgangspunkt i bogen ULD fortæller foredragsholderen om, hvorfor tekstilindustrien blev så stor. Det handler om helt almindelige mennesker, der flyttede ind til byen. Som strikkere, syersker, værkfører og fabrikanter var de med til at forvandle området fra landbrugsland til et moderne industrisamfund, og lagde grunden til nutidens midtjyske samfund.

Foredraget afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet i Viborg.

AFLYST - Udflugt til Søby Brunkulsmuseet og Herning Tekstilmus..

Onsdag d. 18. maj 2022
09:00 - 17:00
Afgang fra Gammeltorv i Viborg (foran Domkirken),
Udflugt til Søby Brunkulsmuseet og Herning Tekstilmuseum

Afgang fra Gammeltorv (foran Domkirken) kl. 9 og hjemkost ca. kl. 17.00.

Pris pr. deltager kr. 375.- Tilmelding til Karen Elisabeth Stub på e-mail: stubsoerensen@energimail.dk inden den 10. maj.

Kl. 10.00 Efter ankomsten til Søby vil vi blive kørt og siden ført rundt i lejren og se de mange bygninger og det specielle landskab, der er et resultat af brunkulsgravningen fra 1940 og frem til 1970. Vi har i dag svært ved at forestille os, at brunkulslejrene i 30 år producerede det største bidrag til Danmarks energiforsyning.
Efter en guidet tur på ca. 2 timer afsættes lidt tid til at se selve museet Voldsgaard, der bl.a. giver et indblik i den geologiske udvikling i området gennem millioner af år.
Kl. 12.30 fortsætter vi mod Herning, hvor vi spiser frokost i Tekstilmuseets Café. Her er bestilt en sandwich, som en inkl. i prisen. Drikkevarer for egen regning.
Kl. 14.00 får vi en guidet tur i museet på en dag, hvor en del af de gamle maskiner betjenes af frivillige og hvor man bedre kan få sig et indtryk af, hvordan det har været at være ansat i industrien dengang.
Kl. 16.00 går turen igen mod Viborg med forventet ankomst til Gammeltorv ca. kl. 17.00.

_____________

Aflysning

Desværre er der ikke kommet tilstrækkeligt med tilmeldinger til, at vi kan gennemføre udflugten den 18. maj. For at turen kunne hvile i sig selv, skulle vi have minimum 35 tilmeldinger. Vi mangler desværre mere end 10 tilmeldinger for at komme op på det antal.

MEN – vi vil forsøge at udbyde udflugten igen til efteråret, formodentligt slut august eller i begyndelsen af september, herom nærmere senest 15. juni.

De, der har forudbetalt for udflugten, vil få deres indbetaling refunderet af kassereren.

Vi synes selv, at det kunne blive en spændende og instruktiv udflugt og håber som sagt på at kunne gennemføre den senere.

Venlige hilsner,
Foredragsudvalget

Epidemier gennem 10.000 år – 10 ting man kan lære

Tirsdag d. 13. september 2022
19:30 - 21:00
Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, Viborg
Epidemier gennem 10.000 år – 10 ting man kan lære

Foredrag ved Poul Duedahl, professor, ph.d., Aalborg Universitet

I slutningen af 2019 følte en 57 årig rejehandler sig i Wuhan sig småsløj. Hun opsøgte læge for at få hjælp til at dulme symptomerne og vendte derpå tilbage til sin stadeplads på dyremarkedet. Tre måneder senere var smitten ude af kontrol og havde spredt sig i hele verden. Frygten for epidemier er ældgammel. I den vestlige verden blev den ofte symboliseret ved den 4. rytter – en gulgusten rytter, beskrevet i Johannes’ Åbenbaring, og som bragte sygdom, sult og død med sig. Epidemier er uden sammenligning verdenshistoriens største dræber og overskygger i den sammenhæng klart naturkatastrofer og krige.

”Mein lieber Kristian” Beretning om forbudt kærlighed og kamp ..

Tirsdag d. 11. oktober 2022
19:30 - 21:00
Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, Viborg
”Mein lieber Kristian” Beretning om forbudt kærlighed og kamp for livet i lejrene for tyske flygtninge på den jyske hede 1945-1949.

Foredrag ved Jens Peder Østergaard og Jakob Thorup Thomsen, journalister, Viborg Stifts Folkeblad

"Mein lieber Kristian" fortæller om Margarete Komms flugt fra Østpreussen, indtil hun ender adskilt fra sin familie i Grove-lejren mellem Viborg, Herning og Holstebro. Her forelsker hun sig i den lokale bondedreng Kristian Ø. Larsen. Det er en forelskelse med alle tænkelige forhindringer, da al kontakt mellem flygtninge og lokale var forbudt, og det blev håndhævet af bevæbnede vagter i lejrene.

"Mein Lieber Kristian" er historien om et mørkt og underbelyst kapitel i Danmarkshistorien, og bogen afdækker flygtningekatastrofen i en tid med stort tyskerhad i befolkningen. Baggrunden for historien er, at ved Anden Verdenskrigs afslutning i 1945 blev 200.000 tyske flygtninge frem til 1949 interneret i tre lejre på den midtjyske hede.

Foredraget afholdes i samarbejde med Folkeuniversitet i Viborg

Rejsen mod syd. Historien om de danske udvandrede til Sydameri..

Onsdag d. 26. oktober 2022
19:30 - 21:00
Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, Viborg
Rejsen mod syd. Historien om de danske udvandrede til Sydamerika.

Foredrag ved Søren Flott, journalist

Tusindvis af danskere rejste til Argentina, da udvandringsfeberen rasede i 1800-tallet. Her oprettede de en danskerkoloni med danske kirker, skoler, butikker og aviser. Omkring 15.000 mennesker udvandrede fra 1840 og frem til begyndelsen af 1900-tallet. Mange regnede med engang at vende tilbage til Danmark, og derfor bevarede de det danske sprog. Ca. 5.000 ud af 50.000 efterkommere taler stadig dansk. Herom og meget mere fortælles der i foredraget.

Præsentation af årbogen 2022

Mandag d. 21. november 2022
15:00 - 16:30
Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, Viborg
Historisk Samfund vil denne eftermiddag være vært ved en lille forfriskning i anledning af udgivelsen af årbogen

Fra Viborgegnen 2022

Flere af forfatterne til artiklerne vil være til stede og fortælle om arbejdet med stoffet.
Vi opfordrer medlemmerne til at møde frem og samtidig afhente deres eksemplar af årbogen, da der tillægges porto til kontingentet ved forsendelse.
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Historisk Samfund for Viborg-egnen | CVR: 37510556