Program 2024

Viborg Amtsgymnasium, Rustenborg, Viborg Gymnasium og HF eller..

Tirsdag d. 16. januar 2024
19:00 - 20:30
Viborg Gymnasium og HF, Hovedindgangen, Skaldehøjvej 12, 8800 Viborg
¨
Viborg Amtsgymnasium, Rustenborg, Viborg Gymnasium og HF eller Viborg Gymnasium - kært barn har mange navne.

Foredrag ved vicerektor emeritus Lars Heidemann Eriksen, studielektor emerita Ellen Wiuff og rektor Lene Gade.

Viborg Amtsgymnasium startede i 1971 i lånte lokaler på Overlund Skole. I 1974 flyttede VAG ind på Rustenborg, som bygningerne på marken i Houlkær snart blev kaldt. Samtidig oprettedes en hf-afdeling med stor aldersspredning blandt kursisterne og med mangeartede erfaringer bag dem. Lærergruppen bestod af nogle få erfarne og flere helt nyuddannede lærere, der alle var stærkt engagerede i udvikling af nye måder at undervise og drive skole på. Disse vilkår kom til at præge skolens udvikling og det er denne udviklingen frem til i dag der er emnet for foredraget på Viborg Gymnasium, som er skolens navn i dag.

Generalforsamling og foredrag

Tirsdag d. 20. februar 2024
18:30 - 20:30
Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, 8800 Viborg
¨
Generalforsamling i Historisk Samfund for Viborg-egnen med nedenstående dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formanden aflægger beretning for året 2023.
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for året 2023 til godkendelse.
4. Valg til bestyrelsen. På valg er Inge Chaillioux og Asger Loldrup.
5. Valg til revisor: Henning Ringgaard Lauridsen.
6. Indkomne forslag meddeles til formand Erik Jørgensen senest 4 dage før generalforsamlingen.
7. Evt.

Foredrag kl. 19.00 (cirka):

Christiansø – vort yderste forsvar mod øst: søfæstning og smertensbarn

Foredrag ved tidl. museumschef i Kongernes Jelling, Hans Ole Matthiesen.

Med tabet af Skåne, Halland og Blekinge blev forholdet til nabolandet Sverige forværret. Svenskerne tilstedeværelse i Nordtyskland og anlæggelsen af flådebasen i Karlskrona fik Christian den 5. på nye tanker: En flådebase i Østersøen kunne lægge en dæmper på svenskernes rolle. Historien om Søfæstningen Christiansø er den spændende beretning om kampen om Østersøen. Om jernfanger fra København og om kolera, kviksølv og karantænestation. Måske mest kendt er Dr. Dampe, der måtte føle kongens vrede. Helt ny er fortællingen om de to tyske soldater, der under 2. Verdenskrig fik opgaven med at bevogte øen, men med en overraskende afslutning. Hans Ole Matthiessen har boet og arbejdet på Christiansø siden 2019 og vil fortælle om det historiske Christiansø fra grundlæggelsen i 1684 og frem til vor tid.

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet i Viborg.

Store Nordiske Krig 1700-1721

Tirsdag d. 12. marts 2024
19:00 - 20:30
De Frivilliges Hus, Ll. Sct. Hans Gade 10-12, 8800 Viborg, Salen, 1. sal.
¨
Store Nordiske Krig 1700-1721.

Foredrag ved Dan Andersen, ph.d. i historie og forfatter.

Store Nordiske Krig er en i Danmark glemt krig, hvis man ser bort fra Tordenskjolds bedrifter og Peter den Store ridt op i Rundetårn. Og dog er det krigen, som skabte vores tid, eftersom dens resultat betød, at Sveriges stormagtsdrømme blev knust og Rusland blev Østersøens førende magt og et vilkår for Danmark.

Vi lever stadig i resultatet af den glemte krig.

Foredraget er baseret på Dan Andersens 2-bindsværk om Store Nordiske krig, der udkom i i 2021.

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Grænseforeningen i Viborg.

Peter Sabroe: ”De fattiges værner og de riges ris”

Onsdag d. 17. april 2024
19:00 - 20:30
De Frivilliges Hus, Ll. Sct. Hans Gade 10-12, 8800 Viborg Salen, 1. sal.
¨
Peter Sabroe: ”De fattiges værner og de riges ris”.

Foredrag ved forfatter og lektor emeritus Erik Voss, Kolding.

Agitatoren, journalisten og politikeren Peter Sabroe var indtil for få årtier siden kendt af de fleste danskere. Ved utrætteligt at kæmpe for alle de svageste i landet – børnene, de syge, ældre, soldater, dyr, roepolakker osv. – havde han før alle andre plantet ideen om velfærdssamfundet. Den blev så først realiseret et halvt århundrede efter hans alt for tidlige død i 1913.

Foredraget vil være baseret på Erik Voss’ bog om Peter Sabroe, der udkom i oktober 2022.

Fra kold krig til fred og tilbage igen

Torsdag d. 23. maj 2024
19:00 - 21:30
De Frivilliges Hus, Ll. Sct. Hans Gade 10-12, 8800 Viborg. Salen, 1. sal.
¨
Fra kold krig til fred og tilbage igen.

Foredrag ved forhv. generalløjtnant Ole Larsen Kandborg.

NB! Foredraget er tænkt som et oplæg til en udflugt til Regan Vest (Regeringsanlæg Vestdanmark) i slutningen af august 2024, såfremt der opnås tilslutning hertil.

Med sine mere end 40 år i forsvaret har han været med hele vejen fra da den kolde krig var på sit varmeste under Cubakrisen i 1962 til murens fald i 1989, Sovjetunionens opløsning og afslutningen på den kolde krig. Sidenhen har han fuldt med frem til i dag, hvor verden med en krig i Ukraine måske er på vej mod en ny kold krig.

Undervejs kommer han ind på hvordan vi i Danmark og NATO har bevæget os fra kold krig via partnerskab for fred med vores tidligere modstandere til igen at være i åben konflikt med Rusland – arvtageren efter ærkefjenden under den kolde krig: Sovjetunionen.

Og som Ole Larsen Kandborg selv formulerer det: ”Det er skæbnens ironi, at det sker netop nu, hvor koldkrigshovedkvarteret REGAN Vest er omskabt til museum.”

Evt. udflugt til Regan Vest og Thingbæk Kalkminer i slutningen af august 2024 el. maj 2025. Tjek hjemmesiden!

Tur til REGAN Vest - TILMELD SENEST 25/7

Onsdag d. 28. august 2024
14:00 - 19:30
Røde Møllevej 26, 9250 Skørping
Tur til Regeringsanlægget Vestdanmark, også kaldet REGAN Vest.

TILMELDING senest senest den 25. juli 2024.

For at få en så speciel oplevelse som muligt af det store bunkerkompleks og de bygninger med museum og maskinmesterbolig – og for at gøre prisen overkommelig – har vi besluttet, at deltagerne selv kører til REGAN Vest i Rold Skov. Vi kan hjælpe med at ordne samkørsel.

Vi mødes på Røde Møllevej 26, 9250 Skørping kl. 14.00 den 28. august. Vi har bestilt kaffe/te og kage til alle deltagere i cafeteriet og derefter er der mulighed for at se de øvrige bygninger/udstillinger, inden den første gruppe på 10 deltagere går ned i koldkrigsbunkeren kl. 16.00. Derefter følger grupper på 10 hvert kvarter.

Vi må varsle, at bunkeren ikke er egnet for gangbesværede eller kørestolsbrugere. og at man skal huske på fornuftigt fodtøj. Ligeledes er der ret koldt i bunkeren, så det er klogt at tage varmt tøj med. Rundvisninger er på ca. 2 kilometer.

Vi har valgt tidspunktet, da vi på denne måde får en enestående mulighed for at spise 3 stk. smørrebrød i bunkerens kantine, der, hvor regeringen, topembedsmænd og kongehus skulle have spist, dersom faren for en storkrig i Europa havde medført, at de var blevet evakueret hertil.

Vi regner med de sidste deltagere, der er gået ned i bunkeren, vil være ude igen senest kl. 19.30.

Tilmelding til turen inden 25. juli, da vi kun kan afbestille en måned forud. For tilmelding send en mail: stubsoerensen@energimail.dk

Pris for entré til hele REGAN Vest-museet, kaffe og kage samt 3 stk. smørrebrød med øl/vand er kr. 580.-, der skal indbetales til Historisk Samfunds konto: Nordea, reg.nr. 1981 konto 6294814327 eller Mobile Pay 8023QL senest den 25. juli 2024.


REGAN Vest blev opført i al hemmelighed i årene 1963-1968. Bunkeren havde til formål at huse både regering og kongehus i tilfælde af en tredje verdenskrig, og den har stået klar til netop det i mere end fire årtier. I 2014 valgte Slots- og Kulturstyrelsen at frede anlægget, som i dag står komplet med alt originalt interiør. Fredningen var det første skridt mod at åbne REGAN Vest for offentligheden. REGAN Vest åbnede for besøgende den 13. februar 2023. Der er kun adgang med guidede ture med maks. 10 personer i en gruppe. Rundvisningen fører forbi alle anlæggets vigtigste rum og funktioner.

Union eller undergang. Kampen for et forenet Skandinavien

Tirsdag d. 17. september 2024
12:00 - 12:05
De Frivilliges Hus, Ll. Sct. Hans Gade 10-12, 8800 Viborg, Salen, 1. sal.
¨
Union eller undergang. Kampen for et forenet Skandinavien.

Foredrag ved lektor Rasmus Glenthøj, Syddansk Universitet.

I 1864 erklærede en af tidens største statsmænd sig for ”meget stærk skandinav”. Ordene var Otto von Bismarcks, og den preussiske politiker, der forenede Tyskland, var også parat til at samle Skandinavien. Det samme var Napoleon III og dronning Victoria. Frygten for undergang fik radikale revolutionære, fremtrædende politikere og kongelige til at stræbe efter at samle Sverige, Norge og Danmark i en union. På trods af konkrete forfatningsudkast og hemmelige forhandlinger blev skandinavismen dog aldrig til virkelighed. Det har fået historikere til at afskrive den som en sværmerisk fantasi. I foredraget fortæller Rasmus Glenthøj om alvorlige planer om statskup, krig, bortførelse af den danske kongefamilie, revolution og indsættelse af Sverige og Norges konge på den danske trone. Foredraget bygger på den aktuelle bog Union eller undergang (2021), som Glenthøj har skrevet sammen med sin norske kollega Morten Nordhagen Ottosen.

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet i Viborg.

Fra særk og dullemøse. Kvindeliv set gennem Madam Larsens bekl..

Onsdag d. 23. oktober 2024
19:00 - 20:30
De Frivilliges Hus, Ll. Sct. Hans Gade 10-12, 8800 Viborg, Salen, 1. sal.
¨
Fra særk og dullemøse. Kvindeliv set gennem Madam Larsens beklædning.

Foredrag ved ph.d., arkitekt og forfatter Kirsten Lindberg.

Med udgangspunkt i to sydfynske kvinders tøj berettes om beklædningen fra det tidlige 1800-tals egnsdragter over 1930’ernes mode, præget af nye stoffer, snit – og en helt ny holdning til tøjets udtryk og anvendelse. Der fortælles om under- og nattøj, dagligt tøj, festtøj, overtøj, sørgetøj, dåbstøj, brudetøj og tilbehør som kraver, løsærmer, manchetter, hovedtøj, strømper, fodtøj, tørklæder, schaler, handsker og meget mere. De to gårdmandskoner Karen (1820-1895) og Marie (1863-1942) var svigermor-svigerdatter på gård med mejeri.

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet i Viborg.
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Historisk Samfund for Viborg-egnen | CVR: 37510556