Foreningen

En række personer med historisk interesse i det daværende Viborg Amt besluttede i slutningen af 1920’erne at etablere et fællesskab og oprette en forening til fremme af denne interesse. Den 20. november 1928 blev Historisk Samfund stiftet. Formålet blev:
 
At vække historisk interesse hos amtets befolkning og indsamle oplysninger om historiske begivenheder i amtet, om befolkningens liv og færden i tidligere tider og om personer, der har haft en særlig betydning for denne del af landet samt at værne om historisk minder.
 
Foreningen fik fra sin oprettelse navnet Historisk Samfund for Viborg Amt, men med Strukturreformen i 2007 blev navnet ændret til Historisk Samfund for Viborg-egnen.
 
Foreningen har siden bestræbt sig på at efterleve sit formål dels ved udgivelse af en årbog, dels ved afholdelse af offentlige møder med foredrag af historisk indhold og ved at bidrage til og støtte udgivelsen af historisk arbejder vedrørende egnen.
 
Det nye navn ændrer intet ved disse forhold, der siden 1929 har betydet udgivelse af en række publikationer samt årbogen. En stor del af disse udgivelser kan fortsat erhverves til favørpris.
 
Hvad koster det?
Det årlige kontingent er 250 kr. for enlige og 300 kr. for par/samboende, der betales ved modtagelse af årbogen. Kontingentet dækker foredragsaftener, diverse tiltag og tilsendelse af vores årbog Fra Viborg-egnen, ekskl. forsendelse.
 
Hvordan bliver man medlem?
Indmeldelse modtages af kasserer Steffen Elmer Jørgensen eller bestyrelsens øvrige medlemmer. Du kan også bruge vores online kontaktformular her ...
 
 

MEDLEMSSERVICE

Har du spørgsmål eller ændringer til dit medlemsskab, kan du skrive til os ved at benytte denne formular >>.
Historisk Samfund for Viborg-egnen | CVR: 37510556