Cookie- og privatlivspolitik

 
Privatlivspolitik
Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.
 
Personoplysninger:
Vi behandler kun personoplysninger, som er nødvendige for vores arbejde i Historisk Samfund for Viborg-egnen. Når du afgiver dine personoplysninger til foreningen, giver du samtidig dit samtykke til, at dine personoplysninger kan behandles af os.
 
Foreningen håndterer almindelige personoplysninger i to medlemsregistre, et register over almindelige medlemmer og et over institutioner, der abonnerer på selskabets årbog. Medlemsfortegnelserne bruges ved udsendelse af samfundets årbog, nyhedsmails og til registrering af medlemmernes indbetaling af abonnement. Registrene benyttes derfor også i forbindelse med udsendelse af rykkerbreve til medlemmer, der ikke har betalt inden den opgivne tidsfrist.

Historisk Samfunds medlemsregistre er ikke offentligt tilgængelige og stilles ikke til rådighed for andre. Der registreres kun nødvendige personoplysninger i form af navn, postadresse, medlemsnummer, mailadresse, betalingsdato og diverse oplysninger vedr. betaling og medlemskab. Der registres ikke fortrolige, personfølsomme oplysninger.

Oplysningerne kan til enhver tid ændres ved henvendelse til den dataansvarlige. Ved ophør af medlemskab af Historisk Samfund slettes alle kontaktoplysninger inden for et år, med mindre der er restance.
 
I persondataforordningen skelnes mellem, om man er dataansvarlig eller databehandler. Den dataansvarlige har kontrollen og ansvaret for oplysningerne. Databehandleren bistår den dataansvarlige med behandlingen af oplysningerne og gennemfører bl.a. passende foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af oplysningerne.
 
Historisk Samfund for Viborg-egnen er dataansvarlig for de oplysninger, som vi registrerer om vores medlemmer og brugere, og vi sørger for, at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen. Foreningen har indgået en lovpligtig databehandleraftale med vores hjemmesideleverandør, Bricksite ApS, som behandler persondata på vegne af foreningen. Hjemmesideleverandøren gemmer ikke selv informationer om dit besøg på hjemmesiden, men de videresender de oplysninger til foreningen, som du vælger at indtaste på hjemmesidens forskellige kontaktformularer.
 
Hvorfor informerer vi om privatlivspolitik?
Vi informerer om privatlivspolitik, fordi vi er forpligtet til at informere om, hvordan vi behandler personoplysninger, jf. “Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)” (LOV nr 502 af 23/05/2018).
 
 
Cookies 
En cookie er et lille stykke tekst, der gemmes på din computer, telefon eller hvad du bruger til at surfe på internettet med. Nogle cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Andre cookies gør det muligt at samle statistik om brugernes besøg, så vi kan prioritere og udvikle de mest besøgte sider på hjemmesiden. En cookie indsamler ikke oplysninger på din computer og kan ikke indeholde virus eller skadelige programmer.
 
Vi bruger nødvendige cookies til brugergenkendelse, der er påkrævet for at få hjemmesiden til at fungere ordentligt, så bl.a. sidenavigation virker efter hensigten og at man ikke smides af hjemmesiden utilsigtet. Den indeholder ingen person-identificerbare oplysninger.
Cookienavn CookieConcent Gemmer brugerens cookie-samtykke i 1 år
Cookienavn PHPSESSID Slettes automatisk efter 6 dage.
Cookienavn rc::C Slettes efter besøget
 
Vi bruger cookies til webstatistik. De registrerer anonymt brugerens bevægelsesmønster på hjemmesiden, som vi anvender til at forbedre brugeroplevelsen. Vi kan ikke se, hvem der har besøgt os, eller hvad enkeltpersoner har klikket på. Der er med andre ord ingen fare for, at du som enkeltperson kan blive genkendt. Statistikken anvendes udelukkende internt i opsummeret form til at se hvilke sider og browsere vores brugere anvender mest.
Cookienavn _pk_id# Slettes automatisk efter 2 år.
Cookienavn _pk_ses# Slettes automatisk efter 1 dag.
Cookienavn piwik.php Slettes efter besøget.
 
Sådan sletter du cookies og afviser dem fremover
Ønsker du alligevel ikke at modtage cookies fra hjemmesiden, skal du, under internetindstillinger i din browser, vælge avancerede cookieindstillinger, og tilføje historisksamfundviborg.dk til listen over hjemmesider, du vil blokere cookies fra. Herinde kan du også slette individuelle cookies eller alle de cookies, som din browser har gemt.
 
Hvorfor informerer vi om cookies?
Vi informerer om cookies, fordi vi ligesom alle andre danske hjemmesider er forpligtet til at informere om dem i henhold til "Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr" (BEK nr 1148 af 09/12/2011).

MEDLEMSSERVICE

Har du spørgsmål eller ændringer til dit medlemsskab, kan du skrive til os ved at benytte denne formular >>.

Historisk Samfund for Viborg-egnen | CVR: 37510556