Bestyrelsen

 
Formand
Erik Jørgensen
ejco@live.dk
Tlf.: 86 62 90 31
 
Næstformand
Karen Elisabeth Stub
stubsoerensen@energimail.dk  
Tlf.: 86 67 37 71
 
Kasserer og sekretær
Steffen Elmer Jørgensen
elmerjorg47@gmail.com    
Tlf.: 86 60 19 96
 
Bestyrelsesmedlem
Søren Agersnap

Tlf.:
 
Bestyrelsesmedlem
Finn Højbjerg
finnoglene@mail.dk
Tlf.: 24 20 24 83 
 
Bestyrelsesmedlem
Lars Agersnap Larsen
l4l@viborg.dk
Tlf.: 51 49 08 33
 
Bestyrelsesmedlem
Henning Pedersen

Tlf.:  
 
Bestyrelsesmedlem
Roar Ploug
roarploug@mail.dk
Tlf.: 86 62 91 60
 
 
 
   
 
Historisk Samfund for Viborg-egnen | CVR: 37510556 | Samfundets ekspedition Tlf. 86 62 90 31