Bestyrelsen

 
Formand
Erik Jørgensen
ejco@live.dk
Tlf.: 86 62 90 31
 
Næstformand
Karen Elisabeth Stub
stubsoerensen@energimail.dk  
Tlf.: 86 67 37 71
 
Sekretær
Steffen Elmer Jørgensen
elmerjorg47@gmail.com
Tlf.: 86 60 19 96
 

Kasserer
Jens Thomsen
jto1950@gmail.com
Tlf.: 20 27 41 73
 
Bestyrelsesmedlem
Søren Agersnap
agersnap1950@gmail.com
Tlf.: 29 91 24 62
 
Bestyrelsesmedlem
Lars Agersnap Larsen
l4l@viborg.dk
Tlf.: 51 49 08 33
 
Bestyrelsesmedlem
Henning Pedersen
henning.p.hersom@mail.dk
Tlf.: 86 69 03 03
 
Bestyrelsesmedlem
Roar Ploug
roarploug@mail.dk
Tlf.: 86 62 91 60
 
Bestyrelsesmedlem
Asger Loldrup
a.loldrup@gmail.com
Tlf.: 86 67 45 25
 
 
Historisk Samfund for Viborg-egnen | CVR: 37510556 | Samfundets ekspedition Tlf. 86 62 90 31