Udvalg

 
Redaktionsudvalg
Steffen Jørgensen, Søren Agersnap, Lars Agersnap Larsen og Henning Pedersen.
 
Foredragsudvalg
Karen Elisabeth Stub, Søren Agersnap og Asger Loldrup.
 
Bestyrer af bogdepotet
Roar Ploug.

Webmaster og annoncering
Lars Agersnap Larsen.
 
Historisk Samfund for Viborg-egnen | CVR: 37510556 | Samfundets ekspedition Tlf. 86 62 90 31