Nyeste publikation

Der sker

Sommeren 1945

Onsdag d. 29. september 2021 - Torsdag d. 30. september 2021
19:30 - 21:00
Viborg Bibliotek, Vesterbrogade 15, 8800 Viborg.
Flere detaljer..

Christian den Anden

Onsdag d. 13. oktober 2021
19:30 - 21:00
Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, 8800 Viborg.
Flere detaljer..

Præsentation af årbogen 2021

Mandag d. 22. november 2021
19:30 - 21:00
Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, 8800 Viborg.
Flere detaljer..

Velkommen

Brænder du for at vide mere om de historier, begivenheder og personer, der har haft en særlig betydning for denne egn af landet?
 
Som medlem af Historisk Samfund for Viborg-egnen får du gratis adgang til en række spændende foredrag med historisk indhold. Derudover modtager du hvert år årbogen 'Fra Viborg-egnen', som er udkommet siden 1929.
  
Årbøgerne er fulde af spændende fortællinger, som er skrevet af folk med en glødende interesse for historie og begivenheder, der fra de tidligste tider til nutiden har udspillet sig på Viborg-egnen eller på anden måde har relation til egnen. Det er en egn, som strækker sig fra Fjends i vest til Bjerringbro og Tjele i øst, og fra Karup i syd til Møldrup i nord.
  
Læs vores spændende program her ...

Dags dato

17. juni

1397: Kalmarunionen mellem Danmark, Norge og Sverige bekræftes på Kalmar Slot, hvor den 15-årige Erik 7. af Pommern blev kronet til konge over de tre riger af den danske og den svenske ærkebiskop. Unionen havde sit magtcentrum i Danmark, men alle rigerne blev i hovedsagen regeret efter deres egne gamle love og traditioner. Det lykkedes stort set at opretholde unionen fra 1397 til 1448, hvorefter de danske konger kun herskede i Sverige i kortere perioder. Unionen opløses endegyldigt i 1523, da Gustav Vasa blev svensk konge.

1501: Viborg Domkirke brænder som følge af lynnedslag. Betydelige dele af vestgavlen med tårnene og det øverste af apsis ødelægges helt.

1722: Christian Cold udnævnes af Frederik 4. til herredsfoged i Fjends og Nørrelyng herreder. Bosætter sig i Mønsted. Som tjener for viceadmiral Tordenskjold blev han eneste danske vidne til søheltens død i duellen den 12. november 1720.

1865: 1200 soldater ankommer til fire ugers øvelse i "Lejren ved Ravnstrup". Den 475x225 m store baraklejr var placeret midt mellem Ravnstrup Kirke og Nybro, og var én af to forsøgslejre hvorfra skulle høstes erfaringer til den fremtidige militære samvirkeuddannelse. Terrænet viste sig uegnet til at udføre større troppebevægelser, fordi man næsten overalt på lynghederne traf på dyrkede marker, som måtte respekteres som utilgængeligt terræn. Derfor blev der efterfølgende peget på terrænet nær Hald Hovedgård, og det blev også stedet for de årlige seks uger lange militære lejre 1868-80.

Årbøger

 

Ældre årbøger online NYHED

I løbet af 2020 og 2021 forventes årbøgerne, at blive digitaliserede og gjort tilgængelige online. Fremadrettet vil nye årgange komme til, bortset fra de nyeste fem årgange. Som medlem vil du naturligvis forsat modtage den trykte årbog, ligesom det er muligt at købe ældre årgange, der endnu ikke er udsolgt. Digitaliseringen sker i samarbejde med Slægtsforskernes Bibliotek.

Du finder oversigten over de mange årbøger under menufanen publikationer/årbøger. Her finder du også linket til de online udgaver af årbøgerne. Klik på "Online adgang" under den enkelte årbog.

Historisk Samfund for Viborg-egnen | CVR: 37510556 | Samfundets ekspedition Tlf. 86 62 90 31