Årbøger

 
 
Fra Viborg-egnen 2022

Redigeret af Steffen Elmer Jørgensen, Søren Agersnap og Lars Agersnap Larsen

Lars Bjarke Christensen: Den jyske nordvestbane – da jernbanen og krigen kom til Viborg 1863-64; Jonas Skøttergaard Nikolajsen: Exuperius. Skt. Kjelds liv, legende og dyrkelse; Ole Færch: Landgildeforhøjelser efter Clementsfejden; Niels Windfeld Lund: Om livet på den midtjyske hede i 1750’erne – i anledning af en ny roman; Annette Østergaard Schultz: Tvangsfjernet? Fattigvæsen, familieliv og forsørgelse på Rødding-egnen ca. 1830-1880; Søren Agersnap: Om at skifte skole i en pædagogisk brydningstid – med en tilføjelse om nye undervisningsprincipper.

Udgivet 2022 • 87. årgang • 149 sider

————————
Fra Viborg-egnen 2021

Redigeret af Steffen Elmer Jørgensen, Søren Agersnap og Lars Agersnap Larsen

Haakon Brandt: Om fhv. amtsborgmester P.E. Eriksens liv og virke i anledning af 100-års dagen i 2020; Henning Pedersen: 50 år med amatørteater i Viborg; Ronald Nielsen: Da pigtråden rev i Rødkærs unge; Mette Elisabeth Bruun: Det bruunske Familiegravsted ved Asmild Kirke, en historie om Viborg i 1800-tallet; Jørgen Østergaard: Militær Flyveplads i Viborg under 1. verdenskrig; Erik Jørgensen: En Viborgdrengs erindringer.

Udgivet 2021 • 86. årgang • 186 sider

————————
Fra Viborg-egnen 2020

Redigeret af Steffen Elmer Jørgensen, Søren Agersnap, Lars Agersnap Larsen og Henning Pedersen

Henrik Gjøde Nielsen: Johannes Bæch 1920-2020; Leif V.J. Nielsen: Joakim Skovgaards billeder i Viborg Domkirke
som pressen skrev om dem ved tilblivelsen; Jacques Gustin:
Om de grønne områder i Viborg og min tid som stadsgartner; 
Jesper Hjermind: NICOLAUS – et muligt viborgensisk metalstøberværksted fra højmiddelalderen; Vagn Frederiksen: Indkaldelse til sikringsstyrken under 1. verdenskrig, belyst ved en brevveksling; Dorte Ørtved: Min barndom i Hersom Præstegård.
 
Udgivet 2020 • 85. årgang • 155 sider

————————
 
Fra Viborg-egnen 2019

Redigeret af Steffen Elmer Jørgensen, Søren Agersnap, Lars Agersnap Larsen og Henning Pedersen

Jesper Overgaard: Her på Bjerget. Et lille causeri; Eva Staal og Peter Lilholt: Retsplejelovens 100-års jubilæum set fra Viborg – De lokale retters udvikling siden 1919 og retsplejelovens betydning; Søren Agersnap: Kampen om det jyske universitet – set fra Viborg: fabrikant Aage Philipsens arkiv; Jesper Hjermind: Indenfor og udenfor porten – træk af dagliglivet på Hald Slot 1541-1546; Ejnar Nielsen: Så vidt jeg husker II. Erindringer fra skolegang i Vinkel, højskole, landbrug og et alsidigt arbejdsliv; Henning Pedersen: Af en landsbypræsts erindringer. Hersomtiden; Jørgen Østergaard: Bilejer i 1920’erne; Erik Jørgensen: Sandhedens øjeblik. En vandretur til Viborg og omegn i 1958

Udgivet 2019 • 84. årgang • 202 sider

————————
Fra Viborg-egnen 2018

Redigeret af Steffen Elmer Jørgensen, Søren Agersnap, Lars Agersnap Larsen og Henning Pedersen

Magne Juhl: En provstekones oplevelser på St. Croix for godt 100 år siden; Jesper Hjermind: I Viborg krones den danske konge - på sporet af et muligt kongsgårdsområde ved Viborg Søndersø 1018; Mikael Venge: Jagten på Fur; Henning Pedersen: En rettergang - den næstsidste henrettelse i Danmark; Jørgen Østergaard: En vandvædder - en teknisk løsning på et problem i Skelhøje Vandværk 1907-30; Erik Jørgensen: Kristian Stærk og Basun-Madsen. En fortælling om Joakim Skovgaards brug af viborgensiske modeller til freskerne i Viborg Domkirke.

Udgivet 2018 • 83. årgang • 137 sider

————————
Fra Viborg-egnen 2017

Redigeret af Ole Degn under medvirken af Steffen Elmer Jørgensen og Mikkel Kirkedahl Nielsen
 
Ole Degn: Arkitekternes Viborg. Fra Claus Stallknecht til Zoran Juresa; Inger Laigaard: Vinkelgarden – Danmarks ældste bondegard?; Ejnar  Nielsen: Barneår i Vinkel 1938-1950’erne og soldatertiden 1957–58; Karen Elisabeth Stub: Tre generationer Krabbe pa Hald, 1851-1918.

Udgivet 2017 • 82. årgang • 148 sider

————————
 
Fra Viborg-egnen 2016

Redigeret af Ole Degn under medvirken af Steffen Elmer Jørgensen, Erik Jørgensen, Ruth Meller Sørensen, Finn Højbjerg og Mikkel Kirkedahl Nielsen
 
Ole Degn: Stiftslensmænd og lensmænd på Hald og deres bolig 1536-1662; Hans Langballe, Mette Iversen, Marianne Bro-Jørgensen, Tove Borre, Frank Birkebæk og Torkil Funder: Foredrag holdt på en temadag 22. juni 2015 i Folkeuniversitetet i Viborg på 90-årsdagen for Peter Seebergs fødsel; Inge Degn: Da franskmændene kom forbi. De (næsten) glemte franske og belgiske krigsfanger i Haldlejren 1918; Hans J. Blokmann: Brudstykker af en gammel Viborgdrengs erindringer; Magne Juhl: To jordemoderskæbner fra Viborg-egnen. Retssager om rufferi og svindel med eksamensbevis og en arbejdsskade i form af syfilis; Dan Ersted Møller: Dyrlæge Ole Pedersen Pyndt - gedeavl og folkesundhed, to sider af samme hjertesag; Mette Elisabeth Bruun: Heden som den var og blev – gennem Hedeselskabets mænd. Daniel Bruuns erindringer om den jyske hede og om de venner, der stiftede Hedeselskabet.
 
Udgivet 2016 • 81. årgang • 179 sider
 
 
————————
Fra Viborg-egnen 2015       

Redigeret af Ole Degn under medvirken af Steffen Elmer Jørgensen, Erik Jørgensen, Ruth Meller Sørensen, Finn Højbjerg og Mikkel Kirkedahl Nielsen.
 
Inge Degn: Johan Otto von Spreckelsen og la Grande Arche i Paris; Ole Degn: Arkitekt Hack Kampmanns bygninger i Viborg; Vagn Krogh Christensen: Sommer hos Kjærsgaard.

Udgivet 2015 • 80. årgang • 151 sider
 
Online adgang >>
 
————————                                         
 
Fra Viborg-egnen 2014          

Redigeret af Ole Degn under medvirken af Steffen Elmer Jørgensen, Lars Agersnap Larsen, Erik Jørgensen og Mikkel Kirkedahl Nielsen.
 
Vagn Krogh Christensen: Dreng i Viborg 1945-63; Peter Martin Nørgård: Joakim Skovgaards fascination af græsk vasekunst; Daniel Bruun og Mette Elisabeth Bruun: Gamle minder. Fra krigen 1864; Jens Pugflod Jørgensen og Agnes Pugflod Jørgensen: Breve fra en soldat i Viborg 1912-15.

Udgivet 2014 • 79. årgang • 127 sider
 
 
————————                                         til toppen ⇑
 
Fra Viborg-egnen 2013
 
Redigeret af Ole Degn under medvirken af Jesper Hjermind (billedredaktion), Mikkel Kirkedahl Nielsen, Steffen Elmer Jørgensen og Line Højgaard.
 
Line S. Mikkelsen: Fra kælder til koncern. Grundfos i Bjerringbro 1944-2013 og virksomhedens skabere; Jesper Hjermind: Viborgs klostre; Magne Juhl: Ane Dorthea Hagensen (1803-81) og hendes anden mand, kancelliråd og overretsprokuratur Andreas Møller (1817-88) i Viborg; Louise Lillie: Ora pro nobis. Udsmykningen fra 1522 i Skive Gamle Kirke.
 
Udgivet 2013 • 78. årgang • 125 sider
 
————————                                    
 
Fra Viborg-egnen 2012

Redigeret af Ole Degn under medvirken af Jesper Hjermind (billedredaktion), Mikkel Kirkedahl Nielsen, Steffen Elmer Jørgensen og Line Højgaard.
 
Marianne Bro-Jørgensen:"Min kjæreste G." Georgia Schouw, gift med maleren P.C. Skovgaard; ved Ole Degn: To breve fra Joakim Skovgaard fra 1876 - skrevet til Henrik Gerner, medarbejder ved byggeriet af domkirken; Karen Elisabeth Stub: Stiftsprovsten og kunstmaleren - Vilhelm Helweg-Larsen og Joakim Skovgaard; Axel Degn Johansson: Enkeltgravsfund fra Amstrup Mark - Hvorslev sogn, Houlbjerg herred; Kristian Buhl Thomsen: De tidligere administrationsbygninger i Viborgs domkirkekvarter 1726-2012. Truet kulturarv eller potentiale for byudviklingen?; Jørgen Østergaard: Vester Tostrup Kirke, Rinds herred. Renovering og ombygning i forbindelse med selveje 1925-28; Jens Frydendal: Naturskolen ved Hald runder de 25 år.
 
Udgivet 2012 • 77. årgang • 259 sider
 
 
————————                                         til toppen ⇑
 
Fra Viborg-egnen 2011

Redigeret af Ole Degn under medvirken af Jesper Hjermind (billedredaktion), Mikkel Kirkedahl Nielsen og Steffen Elmer Jørgensen.
 
Povl Høy-Hansen: Landsdommer i Viborg. Erindringer 1963-2010; Klaus Ebbesen: Broddenbjerg-manden - en gudestatue og andre gudestatuer fra bronzealderen; Jesper Hjermind: Børneliv i Viborg 1000-1550; Jens Bergild: Mogens Chr. Thranes udsmykning i Viborg Sortebrødre Kirke; Jørgen G. Berthelsen: Frederik Schinkels teglværk på Hald; Erik Velling Hansen: Daniel Bruuns ungdomsår og indsats for Grønland 1856-96; Jørgen Østergaard: Erhvervsfiskeri og sommersejlads på Hald Sø i 1900-tallet; Bjarne Vendelbo: Ål på is. Et lille - meget lille . udpluk af erindringer fra tredive år som ålestanger på Viborg Nørresø.
 
Udgivet 2011 • 76. årgang • 173 sider

Online adgang >>
 
————————                                
 
Registre til Fra Viborg amt/Fra Viborg-egnen 1929-2009
 
Udarbejdet og redigeret af Ole Degn under medvirken af Jesper Hjermind, Steffen Elmer Jørgensen, Erling Greve Kristensen, Mikkel Kirkedahl, Ejgil Overby, Erik Overgaard, Karen Elisabeth Stub og Jørgen Østergaard. 
 
Udgivet 2011 • 68 sider 
 
————————                                         til toppen ⇑
 
Fra Viborg-egnen 2010
Stiftet og byen - Viborg Stift 1060-2010
 
Redigeret af Ole Degn under medvirken af Jesper Hjermind (billedredaktion), Mikkel Kirkedahl Nielsen og Steffen Elmer Jørgensen.

Michael Gelting: Viborg Stifts grundlæggelse og den danske kirkes udvikling i 1000-tallet; Ole Degn: Viborg og Magten - Viborg som magtcentrum og centralsted fra Vikingetiden til Strukturreformen 2007; Steffen Elmer Jørgensen: Veje til Viborg - Vejnettes indflydelse på Viborgs udvikling siden forhistorisk tid; Jesper Hjermind: På sporet af Viborgs middelalderlige sognekirker; Carsten Bach-Nielsen: Tabere og vindere i Viborgs Reformation; Anemette S. Christensen: Adelen og Viborg; Henning Ringgaard Lauridsen: Viborgs Brande; Henring Gjøde Nielsen: Fra flygtningehjælp til henrettelsespeleton - Viborg Stift under Anden Verdenskrig; Karsten Nissen: Andre trosretninger i Viborg Stift; Peter Q. Rannes: Byen og Skriften; Ole Degn og Jørgen Østergaard: Viborg Stifts arkiv.

Udgivet 2010 • 75. årgang • 226 sider
 
 
————————                          
 
Fra Viborg-egnen 2009

Redigeret af Ole Degn under medvirken af Jesper Hjermind (billedredaktion), Mikkel Kirkedahl Nielsen og Steffen Elmer Jørgensen.
 
Kristian Buhl Thomsen: Sådan skabtes det moderne Viborg. Byplanlægningen, boligudviklingen og bosætningsmønstre 1938-1974; Jesper Hjermind: Luksusliv i Viborg ca. 1000-1650; Klaus Ebbesen: Læsten-fundet - 8,5 kg ravsmykker. Nordeuropas største offerfund af rav.
 
Udgivet 2009 • 74. årgang • 171 sider
 
 
————————                                         til toppen ⇑
 
Fra Viborg-egnen 2008
 
Redigeret af Ole Degn under medvirken af Jesper Hjermind (billedredaktion), Henning Ringgaard Lauridsen og Mikkel Kirkedahl Nielsen.
 
Ole Degn: Historisk Samfund fylder 80 - eller snarere 104?; Anne Margrethe Provst Skinnerup: Klassiske gravninder på Viborg Kirkegård; Jørgen Østergaard: Radiopejleanlægget "Goldregn" - spredte træk af den tyske besættelsesmagts tilstedeværelse i Lysgaard 1940-45; Rud Kaas Nielsen, Otto von Spreckelsen, Arne Christensen og Arne Lilholt: En sangforening i Viborg. Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sangforening 1865-2005; Inge Degn: Fransk i medvind og modvind. Alliance Française i Viborg 1919-2009; Kristian Buhl Thomsen: Tragedien i Sankt Mathias Gade i 1897; Jørg-Ole Holm: Institutionen Amtscentralen for undervisningsmidler. Med hovedvægt på afdelingen i Viborg 1976-2001; Klaus Ebbesen: En stenalderdysse ved Tindbæk, Skjern sogn.

Udgivet 2008 • 73. årgang • 172 sider
 
 
————————                          
 
Fra Viborg-egnen 2007

Redigeret af Ole Degn under medvirken af Jesper Hjermind (billedredaktion), Henning Ringgaard Lauridsen og Mette Bergild.
 
Jørgen Østergaard: Skybrud over Hald Sø-området i 1948; Klaus Ebbesen: En jættestue i Ugelris ved Møldrup. Dolktidens variede gravskikke i Midtjylland; Jesper Hjermind: Håndværk i Viborg ca. 1000-1600; Henrik Gjøde Nielsen: 16 salver - De henrettede - Undellslund Plantage ved Viborg 1946-1949; Jørgen Østergaard: Skibsmodeller i vore kirker; Kristian Buhl Thomsen: Skottenborgs sidste store byhus på museum i Århus; Kai Juhl Jørgensen: Da Hald Ege skulle have sit navn (1933-1937); Ejgil Overby: Peter Kæstel - en markant og farverig valgmeninghedspræst på Kjellerupegnen.
 
Udgivet 2007 • 72. årgang • 168 sider
 
 
————————                                         til toppen ⇑
 
Fra Viborg amt 2006
 
Redigeret af Ole Degn under medvirken af Jesper Hjermind (billedredaktion), Henning Ringgaard Lauridsen og Merete Bergild.
 
J.O. Dancker-Jensen: Sporet over Alheden - om statsbanen Herning- Viborg 1906-1977; Jørgen Østergaard: Læretid i bilbranchen. Erindringer fra Viborg i 1960’erne; Knud Erik Grøn: En kontroversiel præst i Levring-Hørup sogne. Frederik Bruun (1849-1923) i brydningstiden mellem grundtvigske og indremissionske kredse; Henrik Gjøde Nielsen: Livsstraf. Henrettelserne i Undallslund Plantage ved Viborg 1946-1949; Helmuth Spanggård: De oldenborgske kongebilleder på Viborg Rådhus; Götz Helms: Frederik Vilhelm den Store af Brandenburg på besøg i Viborg vinteren 1659; Ole Degn og Jørgen Østergaard: Kommunevåbener fra Viborg Kommunes gamle kommuner. Våbnerne fra Bjerringbro, Fjends, Karup, Møldrup, Tjele og Viborg kommuner før 2007; Anne Margrethe Provst Skinnerup: Kommunesammenlægningen i Fjends i 1970.

Udgivet 2006 • 71. årgang • 167 sider
 
 
————————                                 
 
Fra Viborg amt 2005
 
Redigeret af Ole Degn under medvirken af Jesper Hjermind (billedredaktion) og Henning Ringgaard Lauridsen.
 
Christian Jacobsen: Skidt og møg. Renholdelse og hygiejne i Viborg fra middelalderen til 2000; Lisbeth Aagaard Larsen: Idrættens historie i Stoholm - fra tilfældigt sjov til organiseret orden; Lene Andersen: Fascinationen af eksotiske mennesker. Forestillinger om tatere i Jylland i midten af 1800-tallet; Finn Jensen og Erik Overgaard Hansen: Fire generationer på Nytorv i Viborg; Brian Wiborg: Det radikale Venstre på Daugbjerg Dås; Ejgil Overby: Kristen Isager - barndom og ungdom i Viborg Amt. 
 
Udgivet 2005 • 70. årgang • 204 sider
 
 
————————                                         til toppen ⇑
 
Fra Viborg amt 2004
 
Redigeret af Ole Degn under medvirken af Jesper Hjermind (billedredaktion) og Henning Ringgaard Lauridsen.
 
D. Willesen og H.C. Nielsen: Rejsen til Nørremølle ved Viborg. En rejsedagbog fra juli 1870; Verner Nielsen: En nedkastningsplads på Gammelstrup Hede. En beretning fra den tyske besættelse af Danmark under Anden Verdenskrig; Kristian Buhl Thomsen: De første historiske provinsmuseer og deres forhold til Oldnordisk Museum. Museet i Viborg; Helmuth Spanggård: En Viborg-drengs cykeltur til Skagen i 1936; Jens Chr. Mortensen: Da Hald var Danmarks Hollywood. Om filmskuespiller Emilie San nom. Et erindringsbillede fra april 1983; Gunnar Davidsen: En gravsten fra Faldborg Kirkegård; Jørgen Østergaard: Pontiac-morderen.
 
Udgivet 2004 • 69. årgang  • 156 sider
 
 
————————           
 
Fra Viborg amt 2003

Redigeret af Ole Degn under medvirken af Jesper Hjermind (billedredaktion), Henning Ringgaard Lauridsen og Ejgil Overby.

Carsten Bach-Nielsen: Fløjlsreformationen i Viborg?; Jørn Kristensen: Viborg-søerne, lystfiskerne og fiskene. Viborg Fiskeriforenings 90 års jubilæum 2003; Henning Ringgaard Lauridsen: Houlkær – plan og virkelighed; Bent Østergaard: Om kort, om langt blev løbebanen spændt... - vækkelser og grundtvigianisme i Sejling-Sinding sogne; Zira O. Villadsen: Kvaksalver på godt og ondt. Husmand Christen Thordalsen (1789-1847).

Udgivet 2003 • 68. årgang • 179 sider
 
 
————————                                         til toppen ⇑
 
Fra Viborg amt 2002
 
Redigeret af K.J. Krarup-Pedersen under medvirken af Henning Ringgaard Lauridsen, Ejgil Overby og Ole Degn.
 
Carl Anker Jensen: Hvad jeg så i bakspejlet; Jørgen Østergaard: Viborg private Realskole 1957-1962; Helmuth Spanggård: Dømt til døden; Hildegard Mellerup, Inger Damm og Inge Gade Poulsen: Forskellige var vore oplevelser - hyggelige og dramatiske. Jul anno 1935-1950. Livet på Lynderupgård. Min barndoms jul på Tjele.
 
Udgivet 2002 • 67. årgang • 98 sider
 
 
————————                
 
Fra Viborg amt 2001

Redigeret af K.J. Krarup-Pedersen under medvirken af Henning Ringgaard Lauridsen, Ejgil Overby og Ole Degn.
 
Carl E. Jørgensen: Kongemordet i Finderup; Arne E. Pedersen: Landpostens sidste tur. På grundlag af tekst fra Arne E. Pedersen. Tørring; Ottomine Svendsen: Erindringer. Egns- og levnedsbeskrivelse af gammel Thorningpige; Jørgen Østergaard: Hvad hjertet er fuldt af .... Erindringer; Harry Christensen: Vækst - Institutioner - Folketingsmænd. Viborgs udvikling 1850-1920.
 
Udgivet 2001 • 66. årgang • 192 sider
 
 
————————                                         til toppen ⇑
 
Fra Viborg amt 2000
UDSOLGT
 
Marianne Bro-Jørgensen: Dagligliv i Viborg i tusind år.
 
 
 
Udgivet 2000 • 65. årgang • 165 sider
 
————————                            
 
Fra Viborg amt 1999
 
Redigeret af Paul G. Ørberg under medvirken af Henning Ringgaard Lauridsen, Ejgil Overby Ole Degn.
 
Thorvald Vognsen: Tiden var det langsomste i verden; Paul G. Ørberg: Stenen i kirken; Poul Fanø: Lysgaard-Hids herreders retskreds gennem 300 år; Carl E. Jørgensen: Latinskoleforhold i Viborg stift i 1730'erne og 1740'erne; Niels Klode: Fattigdom på Fuur; Jørgen Østergaard: Skjælhøew – Skelhøje; Henrik Gerner-Smidt: »Da muren faldt ... «; Jørgen Mikkelsen: Hvor kom viborgenserne fra?; Geert H. de Lichtenberg: Gravkammeret i Granslev Kirke.
 
Udgivet 1999 • 64. årgang • 147 sider
 
 
————————                                         til toppen ⇑
 
Fra Viborg amt 1998
 
Redigeret af Paul G. Ørberg under medvirken af Henning Ringgaard Lauridsen og Ejgil Overby.
 
Paul G. Ørberg: En adelsmand kommer til byen; A.Ussing-Jepsen: Magister Niels Jensen Aars 1603-1672; Henry Kjær: Herremændene på Hvamgården; Eiler Worsøe: Tindbæk Hestehave - og andre skovhaver; Harald Kristensen: Jens Hørbye - præst i Ørum 1730-61 og Kobberup. 1761-68; Ludvig Gerhard C. Jansen: Ludvig Gerhard C. Jansens livserindringer; Knud Aage Løkkegaard Bramsen: Høsten på herregården Palstrup for hundrede år siden; Jørgen Østergaard: Historien omkring et fotografi; Gregers Begtrup: Status over Viborg 1807.
  
Udgivet 1998 • 63. årgang  • 122 sider
 
 
————————                        
 
Fra Viborg amt 1997

Redigeret af Paul G. Ørberg under medvirken af Ejgil Overby og Henning Ringgaard Lauridsen.
 
Poul Nørbæk: En Hjultorvs-mosaik. En historisk vandring omkring Hjultorvet i Viborg; Paul G. Ørberg: Mecanicus Søren Vistoft og hans slægt; Henning Ringgaard Lauridsen: Bruunshåb - en by og dens indbyggere i 175 år; Ejgil Overby: Se klart på naturen, og tænk på din Gud. Fragmenter fra Levring Højskoles levetid og Eline Begtrups livsforløb, delvis belyst gennem breve til Nanna og Salomon J. Frifelt; Johannes Saabye: Årets gang på en bondegård i 1930'erne; Christian Molbech: Optegnelser på en udflugt til Jylland i sommeren 1829; Jesper Hjermind: Feber, bullenskab og overtro - fire runefund fra Viborg.

Udgivet 1997 • 62. årgang • 175 sider
 
 
————————                                         til toppen ⇑
 
Fra Viborg amt 1996

Redigeret af Paul G. Ørberg under medvirken af Mette Lise Røssing og Henning Ringgaard Lauridsen.
 
Olav Asholt: Voldsteder langs Gudenå og Nørreå; Jens Holmgaard: Kampen om karlene i Frederik 4.s tid; Henning Ringgaard Lauridsen: Viborg Vestermark. Et nybyggersamfund af industridrivende, idealister og slidsomme husmænd; Kirsten Linde: »Kampen om Vinkelgården«. En bygnings genopførelse på Hjerl Hede; Jesper Hjermind: Hald. Håb og helse. Om bygningen og den første anvendelse af de røde barakker i Hald; Christian Molbech: Optegnelser på en udflugt til Jylland i sommeren 1828; Paul G. Ørberg: Status over Viborg 1743; Henning Ringgaard Lauridsen: Fugle-Mortensen; Anna H. Eskildsen: Minder fra Vorde præstegård. 
 
Udgivet 1996 • 61. årgang • 150 sider
 
 
————————                   
 
Fra Viborg amt 1995

Redigeret af Paul G. Ørberg under medvirken af Morten Øllgaard og Henning Ringgaard Lauridsen.
 
Karel Koval: Fredens, arbejdets og kærlighedens land; Paul G. Ørberg: Niels Blichers kirkebøger; Karen Elisabeth Stub: Hald Hovedgård under krigen i 1864; Jens Holmgaard: Landmilitsens indrettelse i Hald og Skivehus amter i 1701; Jens Aage Niels Broberg: Træsko - fra håndværk til industri.
 
Udgivet 1995 • 60. årgang • 138 sider
 
 
————————                                         til toppen ⇑
 
Fra Viborg amt 1994

Redigeret af Paul G. Ørberg under medvirken af Morten Øllgaard og Henning Ringgaard Lauridsen.
 
Jesper Hjermind: ”Det var en dannet by, vor lille købstad”. Laura Nelleman, født Boye, barne- og ungdomserindringer fra Viborg ca. 1840-1855; P.C. Christensen: Fra gammel tid. Om livet i Salling 1800-1850; Paul G. Ørberg: Den mærkelige historie om den vidtløftige herremand på Skovsgård i Tapdrup sogn for halvandet hundrede år siden; Morten Øllgaard: Eksercerhuset i Viborg; Niels Hauge: Aakjærs venner i lægeboligen i Sjørup; H.P. Nielsen: Hvad en kirkebog beretter om.  
 
Udgivet 1994 • 59. årgang • 169 sider
 
 
————————                       
 
Fra Viborg amt 1993

Redigeret af Paul G. Ørberg under medvirken af Morten Øllgaard og Henning Ringgaard Lauridsen.
 
Ole Frederik Stjernfelt: Perspektiver af pavillonliv på Borgvold; Jens Jensen: Viborg Bispegårds renovering i 1630'erne; Birgit Løgstrup: Jord og mennesker i Vorde, Fiskbæk og Romlund sogne 1688-1800; Jesper Hjermind: Fisker Rasmus Berthelsen fra Kvols fortæller om sin barndom og ungdom; Paul G. Ørberg: Drama omkring en kirkerestaurering - eller da Tapdrup kirkes søjleportal var i fare; Henrik Gjøde Nielsen: Viborg i august 1943.
 
Udgivet 1993 • 58. årgang • 155 sider
 
 
————————                                         til toppen ⇑
 
Fra Viborg amt 1992

Redigeret af Paul G. Ørberg under medvirken af Morten Øllgaard og Henning Ringgaard Lauridsen.
 
Alfred I. Gregersen: »I år jeg fik min trøje«; Nina Dahlmann Olsen: Om Josefs og Faraos drømme skildret i freskerne i Viborg Domkirke; Birgit Løgstrup: Jord og mennesker i Vorde, Fiskbæk og Romlund sogne 1688-1800; Poul Rasmussen: Ejeren af Tårupgård 1806-1823 Erik Chr. Müller; Johs E. Tang Kristensen: Præsten Niels Blicher og biskoppen Nicolai Edinger Balle; Kamma Varming: Herluf Kjems Hansen. Indstifteren af Kjems-Fonden. En nøjsom ungkarl; Fritz Videbech: Sagførere (advokater) i Viborg Købstad. 
 
Udgivet 1992 • 57. årgang • 101 sider
 
 
————————              
 
Fra Viborg amt 1991
 
Redigeret af Paul G. Ørberg under medvirken af Morten Øllgaard og Henning Ringgaard Lauridsen.
 
Louise Lillie: Renæssanceudsmykningen i Grinderslev kirke; Birgit Løgstrup: Jord og mennesker i Vorde, Fiskbæk og Romlund sogne 1688-1800; Povl Skadhauge: Anders Nielsen Hummelgaard. Optegnelser fra 1797 om hans ungdomsliv og oplevelser som rejsende håndværkssvend i Tyskland og Østrig; Henning Ringgaard Lauridsen: Smedesvend og guldgraver. Maskinfabrikant Eskild Philipsens ungdomsoplevelser i England og New Zealand 1861-1866; Paul G. Ørberg: Aage Bonde 1922-1991. Nekrolog.
 
Udgivet 1991 • 56. årgang • 115 sider
 
 
————————                                         til toppen ⇑
 
Fra Viborg amt 1990
 
Redigeret af Paul G. Ørberg under medvirken af Morten Øllgaard og Birgit Løgstrup.
 
Birgit Løgstrup: Kvinderne og valgretten på Viborgegnen; Anna Thestrup: Da Daugbjerg brændte; Frits Hastrup: Tyskerkolonierne i Nørrejylland. Byer og boliger. 2. del; Klaus Haubroe: En brændevinsbrænderfamilie i Viborg 1811-1914; Ole Degn: Lystanlægget Borgvold i Viborg.
 
Udgivet 1990 • 55. årgang • 176 sider
 
 
————————               
 
Fra Viborg amt 1989
 
Redigeret af Paul G. Ørberg under medvirken af Morten Øllgaard og Birgit Løgstrup.
 
Frits Hastrup: Tyskerkolonierne i Nørrejylland. Byer og boliger. 1. del; Klaus Haubroe: Kvinderne bag Borgvold; Palle Lykke: Viborg som universitetsby. Træk af striden om det jyske universitet; Paul G. Ørberg: Historien i Viborg eller Viborg i historien - Et ældre og et yngre historisk samfund i Viborg og deres baggrund; H.P. Nielsen: En jysk bondegård gennem 600 år - slægtsgård i 200 år; Jens Holmgaard: Nørre Tulstrup-dagbogen gav stødet til international Bondedagbogsforskning; Vejen Andersen: Kong Frederik VII og grevinde Danners besøg i Viborg i 1861.
 
Udgivet 1989 • 54. årgang • 159 sider
 

————————                                         til toppen ⇑
 
Fra Viborg amt 1988

Redigeret af Paul G. Ørberg under medvirken af Morten Øllgaard og Birgit Løgstrup.
 
Paul G. Ørberg: Kongehyldningen i Viborg 1584; Jens Holmgaard: Alt på sin rette plads - eller stavnsbåndsløsningen og den store omstiIling i dansk landbrug; Jesper Hjermind: Søfolk, kågmænd og skippere på Hjarbæk fjord. Træk af søfartens historie 1850-1900; H.P. Nielsen: Søndervingekredsens politiske historie 1848-1970; Harald Kristensen: Hejlskov præstegård; Samfundet siden sidst; Lokalhistorisk litteratur, Lokalhistoriske arkiver.

Udgivet 1988 • 53. årgang • 132 sider
 
 
————————                        
 
Fra Viborg amt 1987

Redigeret af Paul G. Ørberg under medvirken af Morten Øllgaard og Birgit Løgstrup.
 
Thomas Bloch Ravn: En solid og god håndværkerstand - Omkring skomager Hammershøjs beretning om håndværk og købstadsliv i Viborg i forrige århundrede; Frants Thygesen: På sporet af en statue - Historien om bronzestatuen i Borgvoldanlægget i Viborg; Jens Aage Poulsen: Anton Schmidt og Christen Nielsen. To lærerskikkelser i Asmild- Tapdrup omkring århundredskiftet; Merete Bergild og Jens Jensen: Maleren Jens Jensen Thranes udsmykning i Viborg bispegård 1702; A. Vejen Andersen: Til efterårsmanøvre i 1908; Wilhelm Kjær Jensen: Et spillemandsdynasti; Samfundet siden sidst; Lokalhistorisk litteratur, Lokalhistoriske arkiver.
 
Udgivet 1987 • 52. årgang • 159 sider
 
 
————————                                         til toppen ⇑
 
Fra Viborg amt 1986
 
Jens Holmgaard: Bonden, kirken og skolen. Præsteindberetinger 1773-74 fra Viborg stift om helligdagenes forsømmelse og skoleforholdene på landet.
 
Udgivet af Landbohistorisk Selskab i samarbejde med Historisk Samfund for Viborg Amt.

Udgivet 1986 • 51. årgang • 160 sider
 
 
————————                      
 
Fra Viborg amt 1985
 
Redigeret af Paul G. Ørberg under medvirken af Morten Øllgaard.
 
Chr. Jacobsen: Kalken i Daugbjerg og Mønsted; Thomas Bloch Ravn: Snapsting og markedshåndværk - Omkring en Christiansfeld-skomagers besøg i Viborg 1779; Stig Holsting: Vor Frue af Karup - et 500 års minde; Jens Kongsted Lampe: Det mekaniske ur i Viborg-egnens malerkunst; Kristian Vestergaard: Anmærkninger til et gammelt lokalhistorisk værk; Anmeldelse; Samfundet siden sidst; Viborg Stiftsmuseum 1984-85; Viborg-litteratur; Lokalhistoriske arkiver. 

Udgivet 1985 • 50. årgang • 115 sider
 
 
————————                                         til toppen ⇑
 
Fra Viborg amt 1984
 
Redigeret af Paul G. Ørberg under medvirken af Morten Øllgaard.
 
Birgit Løgstrup: Kølsen fangekoloni 1907-1934 - et straffeafsoningseksperiment i hedesagens tjeneste; Jens Holmgaard: Kom hviledagen i hu - eller i gabestokken - Lidt om gennemførelsen i Fjends-Nørlyng herreder af helligdagsforordningen af 1735; Merete Bergild, og Jens Jensen: Asmild Klosterkirkes altertavle - Mesteren og hans øvrige arbejder i Hee, Gudum og Sall kirker; Anmeldelse; Litteratur 1983-84; Samfundet siden sidst; Lokalhistoriske arkiver.
 
Udgivet 1984 • 49. årgang • 125 sider
 
 
————————               
 
Fra Viborg amt 1983
 
Redigeret af Paul G. Ørberg under medvirken af Morten Øllgaard.
 
Erik Bartram Jensen: Garvernes historie i Viborg - fra middelalder til velfærdssamfund; Jens Holmgaard: Træk af fattigvæsenet i Viborg stift i 1730erne; Paul G. Ørberg: En kirkebogskatastrofe. Pastor P.N. Kruchow og Hvam præstegårds brand i 1821; Laust Kristensen: Træk af skolevæsenets historie i Kvols sogn; Jens Holmgaard: Går den, så går den.. Løskøbelse fra et ikke-eksisterende jysk vornedskab i 1729; Anmeldelser; Viborg litteratur 1982-83; Samfundet siden sidst; Beretning fra lokalhistoriske arkiver.
 
Udgivet 1983 • 48. årgang • 138 sider
 
 
————————                                         til toppen ⇑
 
Fra Viborg amt 1982
 
Redigeret af Paul G. Ørberg under medvirken af Morten Øllgaard.
 
Carl Heinrich Petersen: Træk af arbejderbevægelsens historie i Viborg og af min egen; Poul Hammer: Mysterietavlen i Søndre Sogns Kirke i Viborg; Paul G. Ørberg: Viborg stifts kirkebogshistorie 1643-1813; Birgit Løgstrup: En stationsby vokser op; Vald. Andersen: Nogle Karup-degne; Hans H. Worsøe: Øl i Viborg i 150 år - og mere til; Viborg litteratur 1981-82; Samfundet siden sidst; Beretning fra lokalhistoriske arkiver.

Udgivet 1982 • 47. årgang • 191 sider
 
————————                
 
Fra Viborg amt 1981
UDSOLGT
 
Redigeret af Paul G. Ørberg under medvirken af Hans H. Worsøe og Morten Øllgaard

Chr. Jacobsen: Gudenåcentralen - planer og virkelighed; Poul Himmer: Et dåbsfad i Hornbæk kirke, Sønderlyng herred; Vald. Andersen: Jens Christensen Halkjær. En degneskæbne i dokumenter; Henrik Denman: Ukendt sølvbryllupsdigt af St. St. Blicher; A. Vejen Andersen: Et historisk feltpræsteudstyr; F.S. Grove-Stephensen: Brev fra en præst.

Udgivet 1981 • 46. årgang • 151 sider
 
 
————————                                         til toppen ⇑
 
Fra Viborg amt 1980
UDSOLGT
 
Redigeret af Paul G. Ørberg under medvirken af Hans H. Worsøe og Morten Øllgaard
 
Christian Jacobsen: Fiskeri og pramfart på Gudenåen; Aase Rosenberg Rasmussen: Barn i Viborg under første verdenskrig; Harald Ditzel: Vinderslevtrianglen, harpe - eller måleinstrument?; Harald Jørgensen: Spredte barndoms- og ungdomserindringer fra Viborg; Paul G. Ørberg: En moralsk historie fra Mønsted sogn i gamle dage; Adam J. L. Leopold: Et oldtidsfund i en gammel avis; Erik Levin Nielsen: Gamle stier, nye veje.
 
Udgivet 1980 • 45. årgang • 179 sider
 
 
————————                 
 

Fra Viborg amt 1979
 
Redigeret af Paul G. Ørberg under medvirken af Hans H. Worsøe og Morten Øllgaard.
 
Poul Hammer: Sct. Keld - mest ikonografisk set; Peter Nielsen: Erindringer fra Hinge sogn; Erik Broch: Af Gødvad ejendomshistorie fra middelalderen til bondereformernes tid; Asta Paulsen: Skytten på Aunsbjerg. Med biografiske noter ved Henning Paulsen; Jens Holmgaard: En flugt fra stavnsbåndet i 1761; P.P. Schroeder: Sundhed og sygdom ved garnisonen i Viborg i 1700-årene; Bent Østergaard: Løvenbalkerne til Aunsbjerg og Tjele; P.P. Schroeder: Felttoget i 1788; N.P.J. Munk: Hvordan blev man gammelmandssøn?; Henning Paulsen: Om Viborg stifts østgrænse; Aage Bonde: Johan Hvidtfeldt 1908-79; Viborg-litteratur 1978-79; Samfundet siden sidst; Beretning fra lokalhistoriske arkiver.
 
Udgivet 1979 • 44. årgang • 160 sider
 
 
————————                                         til toppen ⇑
 
Fra Viborg amt 1978
 
Redigeret af Paul G. Ørberg under medvirken af Hans H. Worsøe og Morten Øllgaard.
 
Morten Øllgaard: Historisk Samfund 1928-78; Paul G. Ørberg: Viborgs udvalgte mænd; Hans H. Worsøe: Træk af Viborg amts historie; Florian Martensen-Larsen: Kommunalreformen i Viborg amt; P.P. Schroeder: Den kirkelige betjening af garnisonen i Viborg i 1700-årene; N.P.J. Munk: Tragedien på Store Fuglsang og spøgeriet på Bjørnsgaard; Chr. N. Hansen: Skals gamle kro; Viborg litteratur; Samfundet siden sidst; Lokalhistorisk Arkiv for Viborg kommune.
 
Udgivet 1978 • 43. årgang • 264 sider
 
 
————————                           
 
Fra Viborg amt 1977
 
Redigeret af Paul G. Ørberg under medvirken af Hans H. Worsøe og Morten Øllgaard.
 
N.P.J. Munk: Hedepionerens Kaar; Holger Hertzum Larsen og Jens Lampe: Bidrag til urmageriets historie i Viborg amt; Peter Poulsen Schmidt: Forstander Peter Poulsen Schmidts levnedsbeskrivelse; Ole Tuxen: Firma-anmeldelser i Viborg 1862-1918; Paul G. Ørberg: Det »forheksede« sogn; Inger N. Preisler: Gamle fru Preisler; N.P.J. Munk: Mette Jensdatters henrettelse; Hans H. Worsøe: Grønbæk Hospitals opførelse og første år; Ole Tuxen: En registratur over arkivalier om Viborg kommune; Knud Gjesing: Paul Pierre Schroeder, 1918-1977; Bonde Aage: O. K. Rørsted, 1892-1977.
 
Udgivet 1977 • 42. årgang • sider
 
 
————————                                         til toppen ⇑
 
Fra Viborg amt 1976
 
Redigeret af Paul G. Ørberg under medvirken af Hans H. Worsøe og Morten Øllgaard.
 
N.J. Israelsen: Viborg gamle domkirke; Florian Martensen-Larsen: Indvielsen af Viborg domkirke 1876; Chr. N. Hansen: Vester Vandet i Sjørslev sogn; Kr. Helligsø: Tårup sogn, poetisk beskrevet; William Mollerup: Kulturhistoriske skildringer fra det gamle Viborg, II; Holger Ballund Jensen, 1893-1975.
 
Udgivet 1976 • 41. årgang • 176 sider
 
 
————————                                 
 
Fra Viborg amt 1975

Redigeret af Paul G. Ørberg under medvirken af Hans H. Worsøe og Morten Øllgaard.
 
Gartner Marinus Rasmussen »Nar’mark«s
erindringer fra 58 år på Lynderupgård; Jens Chr. Mortensen: Fra Lysgård sogn i gamle dage; Aage Lauritsen: Veje før Viborg; H. Topsøe-Jensen: H. C. Andersen og Viborg; William Mollerup: Kulturhistoriske skildringer fra det
gamle Viborg.

Udgivet 1975 • 40. årgang • 176 sider
 
 
————————                                         til toppen ⇑
 
Fra Viborg amt 1974
 
Redigeret af Paul G. Ørberg under medvirken af Hans H. Worsøe og Morten Øllgaard.
 
P. Asmussen: På sygehus i gamle dage; Axel Westh: Sønnen, der bed næsen af sin mor; Peter Pedersen: Personaleforhold ved det gamle sindssygehospital i Viborg; Karl Nielsen: Viborg stifts ældste seminarium; Ingeborg Vig-Nielsen: Arkitekt Søren Vig-Nielsen; Samfundet siden sidst; Lokalhistorisk Arkiv for Viborg kommune.

Udgivet 1974 • 39. årgang • 160 sider
 
 
————————                              
 
Bidrag til Kundskab om de danske provindsers nærværende tilstand i oekonomisk henseende. Tolvte stykke. Viborg Amt
UDSOLGT
 
Reprografisk genudgivelse af:
St. St. Blicher: Bidrag til Kundskab om de danske provindsers nærværende tilstand i oekonomisk henseende. Tolvte stykke. Viborg Amt, 1839.
 
Udsendt som årbog for 1973.
 
Udgivet 1973 • 235 sider
 
————————                                         til toppen ⇑
 
Fra Viborg amt 1972
 
Redigeret af Hans H. Worsøe og Paul G. Ørberg.
 
Paul G. Ørberg: Et kighul til danmarkshistorien fra Tapdrup kirkes gravkælder; Erik Broch: Selvejet i Hids herred før landboreformerne; Jens Holmgaard: Niels Blichers processer; Aase Rosenberg Rasmussen: Skolegang i Viborg 1917-29; Hans H. Worsøe: Træk af Bruunshåbs historie; P.P. Schroeder: En mælkeprøve i Viborg i 1782; Anmeldelser; Samfundet siden sidst; Lokalhistorisk Arkiv for Viborg kommune 1971/72.

Udgivet 1972 • 37. årgang • 176 sider
 
 
————————                            
 
Fra Viborg amt 1971
 
Redigeret af Hans H. Worsøe under medvirken af Aage Bonde og Jens Holmgaard.
 
H. Spanggaard Pedersen: Viborg under besættelsen; Jens Ørnbøl: Mogensgades »biblioteker«; Ole Degn: Den, der ager med stude – Erhvervsforhold i Viborg amt 1769-1807 – belyst gennem Landhusholdningsselskabets arkiv; Peter Pedersen: En landsbysmedie på Viborgegnen; Erik Levin Nielsen: Det gamle Viborg; A.M. Vestergaard: Træk af Vinkel sogns præste- og degnehistorie fra reformationen til ca. 1885. II. Tiden efter 1850; Nyt og noter; Ny lokalhistorisk litteratur; Samfundet siden sidst; Lokalhistorisk Arkiv for Viborg kommune.

Udgivet 1971 • 36. årgang • 256 sider
 
 
————————                                         til toppen ⇑
 
Fra Viborg amt 1970
NÆSTEN UDSOLGT
 
Redigeret af Hans H. Worsøe under medvirken af Aage Bonde og Jens Holmgaard.
 
Aage Bonde: O. Løye; Jens Holmgaard: Af Blichers beskrivelse af Viborg amt; Kr. Værnfeldt: En sagamand; H. Spanggaard Pedersen: Viborg i 30'erne; H.J. Nymann: Om bryllupsskikke i halvfjerdserne for Viborg amt; Wilh. Kjær Jensen: »Den kloge degn« i Vellev; A.M. Vestergaard: Træk af Vinkel sogns præste- og degnehistorie fra reformationen til ca. 1885. I. Tiden indtil 1850; Ny lokalhistorisk litteratur; Samfundet siden sidst; Viborg byhistoriske Arkivs beretninger 1967/68, 68/69, 69/70.
 
Udgivet 1971 • 35. årgang • 226 sider
 
————————                
 
 
Fra Viborg amt 1969
UDSOLGT

Redigeret af Erik Levin Nielsen
 
Peter Seeberg: Et teglhus på Asmild; Erik Levin Nielsen: Uhelldig Nordmand; Tage E. Christensen: Røgelseskar fra Viborg; Henrik Vensild: Navndrupåsen; Harald Ditzel: T.J. 49 Viumfonten; Haral Ditzel: Fragment af en lang historie om domkirkeløver; Jens Vellev: Bygningsproblemer i Viborg Domkirke; Erik Levin Nielsen: Stenkisten i domkirkekrypten.
 
Udgivet i samarbejde mellem Histroisk Samfund for Viborg Amt og Viborg Stiftsmuseum.

Udgivet 1969 • 34. årgang • 160 sider
 
————————                                         til toppen ⇑
 
Fæstebonde i Nørre Tulstrup.
Christen Andersens dagbog 1786-1797
UDSOLGT

Af Jens Holmgaard.

Udsendt som årbog for 1968.
 
Udgivet 1969 • 186 sider
 
 
————————                       
 
Fra Viborg amt 1967
UDSOLGT
 
Redigeret af Aage Bonde under medvirken af Jens Holmgaard og O. Løye.
 
Mindeskrift: M. E. Gulddal 1879-1967; Niels Lunn: Vurdering af slaget på Taphede; Alfred Kaae: En dansk kolonistfamilie i Mellem Frederiksmose; Niels Friis: Viborg Domkirkes orgel 1570-1966; Paul G. Ørberg: En embedsmand inspicerer Viborg by og amt i året 1819; P.P. Schroeder: Soldat i Viborg omkring 1785; Anker Vestergaard: Hvad rummede en landsbypræsts bogsamling omkring år 1800?
 
Udgivet 1967 • 33. årgang • 160 sider
 
 
————————                                         til toppen ⇑
 
Billeder af Viborg amts forhistorie
 
Foto: Hans Helmer Kristensen. Tekst: Marianne Bro-Jørgensen.

Udsendt som årbog for 1966.Udgivet 1966 • 159 sider
 
 
————————                         
 
Fra Viborg amt 1965
UDSOLGT
 
Redigeret af Aage Bonde under medvirken af Jens Holmgaard og O. Løye.

Peter Seeberg: Hvolris; Paul G. Ørberg: Slaget på Taphede; Vald. Rasmussen: Trolddom og tragedie på Lynderupgaard 1619; Asta Paulsen: Edward Trellund. Landsdommer i Nørrejylland 1739-46; Ejnar Poulsen: Himmestrup; O. Warthoe-Hansen: Kågfarten på Gudenå og Nørreå; Ellen Munksgaard: Min barndomsby; Erik Levin Nielsen: Det ældste Viborg; Sven Bækholm: Modstandsbevægelsen i Viborg.
 
Udgivet 1965 • 32. årgang • 227 sider
 
————————                                         til toppen ⇑
 
Fra Viborg amt 1964
UDSOLGT
 
Redigeret af Aage Bonde under medvirken af Jens Holmgaaard og O. Løye.

Carl Lindberg Nielsen:Viborg stifts gamle messebog; Asta Paulsen: Johannes Trellund. Biskop over Viborg Stift 1725-1735; H.C. Boye: ‟En Skarns Præst”; F. Elle Jensen: Bøger i Viborg; August F. Schmidt: Grønhøj Hyrdes Aftenbøn; Johs.E. Tang Kristensen; Frants Thygesen: Viborg Landsoverret omkring 1864; Sigurd Rambusch: Dr. Rambusch i Sjørup; Aage Bonde: Dagligliv på landet inder den tyske besættelse i 1864; Erik Broch: Klode mølle.
 
Udgivet 1964 • 31. årgang • 165 sider
 
————————                           
 
Romansk stenhuggerkunst i Viborg amts kirker
UDSOLGT
 
Foto: Keld Helmer-Petersen. Tekst: Harald Ditzel.

Udsendt som årbog for 1963.
 
 
 
 
Udgivet 1963 • 17 sider & 88 tavler
 
————————                                         til toppen ⇑
 
Fra Viborg amt 1962
UDSOLGT
 
Redigeret af Aage Bonde under medvirken af Henning Højrup og O. Løye.

Peter Seeberg: Viborg Stiftsmuseums Riddergade-udgravninger 1961-62; August F. Schmidt: Viborgs beliggenhed; Asta Paulsen: Drabet på skovrider Frederik Jørgensen af Abildskov 1639; Otto von Spreckelsen: De gamle postmestre og postgårde i Viborg; F. Elle Jensen: Uvejrskatastrofen i Fiskbæk og Vorde sogne 1847; P.G. Lindhardt: Brevvexling mellem biskopperne J. Swane og Fredrik Nielsen; Bernhard Viking: Stiftsfysikus P.W. Heiberg.
 
Udgivet 1962 • 30. årgang • 155 sider
 
————————                         
 
Fra Viborg amt 1961
UDSOLGT
 
Redigeret af Aage Bonge, O. Løye og Henning Høirup.

Johan Hvidtfeldt: M.E. Gulddal; Peter Seeberg: En navnløs kirke i Viborg; Aage Brask: Af Vesthimmerlands ældste historie; Henning Høirup: Gunner af Viborg; Otto v. Spreckelsen: Morvilles gård. En Viborg-patricierejendoms historie; F. Elle Jensen: Pastor Emil Christiani, Øster Bjerregrav; Erik Broch: Mausing mølle og Højriis-slægten; Carl E. Jørgensen: Elevforeningen Minerva 1860-1960.

Udgivet 1961 • 29. årgang • 180 sider
 
————————                                         til toppen ⇑
 
Fra Viborg amt 1960
UDSOLGT
 
Redigeret af Aage Bonge, O. Løye og Henning Høirup.
 
Ejnar Poulsen: "Den historiske Skrædder". Et bidrag til Viborgegnens skolehistorie; Carl E. Jørgensen: Viborg Katedralskoles historie. II-V; Aage Bonde: Professor Rasmus Nielsen og Viborg. En personalhistorisk undersøgelse; Erik Broch; Rosendal gennem 500 år.

Udgivet 1960 • 28. årgang • 240 sider
 
————————                                    
 
Fra Viborg amt 1959
UDSOLGT
 
Redigeret af Aage Bonde under medvirken af Henning Høirup og O. Løye.
 
Carl E. Jørgensen: Viborg Katedralskole. I; Henning Paulsen: Præstekone mistænkt for mord; Erik Hvidtfeldt: Præsteindberetninger fra Viborg stift 1771< Tage Kaarsted: Den vægelsindede på Gråhede; Birger Jensen: Blodigleparken ved Viborg.

Udgivet 1959 • 27. årgang • 142 sider
 
————————                                         til toppen ⇑
 
Fra Viborg amt 1958
UDSOLGT
 
Redigeret af Aage Bonde, Henning Høirup og O. Løye.
 
M.E. Gulddal: En middelalderlig teglovn fra Bruunshaab; Otto v. Spreckelsen:Viborg-vægtere gennem 500 aar; F. Elle Jensen: Et "Himmelbjerget"; Valdemar Andersen: Johannes Kellers optegnelser; Otto v. Spreckelsen: Fra Viborg for 100 aar siden. Fru Johanne Marie Magdalene Pedersens livserindringer; Tage Kaarsted: En provsteretsag fra 1863; Hugo Matthiessen 1881-1957.
 
Udgivet 1958 • 26. årgang • 129 sider
 
————————                                
 
Fra Viborg amt 1957
UDSOLGT
 
Redigeret af O. Løye og H. Høirup.

N.P. Munk: Kongsemnernes Kampe paa Viborgegnen; N.P. Munk: Grathe Kapel; Hans Ellekilde: Heksen Maren Graa i Thorning; Carl Lindberg Nielsen: To blade af Viborg Stifts gamle messebog; Sigurd Kristensen: Hovedbygningen på Herregaarden Ulstrup istandsættes; F. Elle Jensen: En Storm i et Glas Vand; Vald. Andersen: Mester Jens Ostenfeld og svenskerne i 1657; Vald. Andersen: Viborg-skæppen; Rasmus Mortensen: Niels Jensen Fogh, hedeopdyrker og harvefabrikant. 
 
Udgivet 1957 • 25. årgang • 156 sider
 
————————                                         til toppen ⇑
 
Fra Viborg amt 1956
UDSOLGT
 
Redigeret af M.E. Gulddal, O. Løye og H. Paulsen.

Troels Dahlerup: Sogn og Pastorat; H. Høirup: Sct Kjeld i billedkunsten; Carl Lindberg Nielsen: Et blad af Viborg stifts gamle messebog; C.J. Pape: Familien Rendtorff på Himmestrup og Vindum Overgård; Niels Nielsen: Hede Mølle.
 

Udgivet 1956 • 24. årgang • 160 sider
 
————————                                 
 
Fra Viborg amt 1955
UDSOLGT

Redigeret af M.E. Gulddal og H. Paulsen.
 
Ejnar Poulsen: Om Skjern slot og gods; Asta Paulsen: Christian Michael Rottbøll; Mads Lidegaard: Den jyske hærvej fra Hjøllund til Knudstrup; Henning Heilesen: Just Lauridsen Ranch; Martin Olesen: Ans Kro; F. Elle Jensen: Konsistorialraad Hans Bjerregaard; N.P. Munk: Mindekapellet i Finderup.

Udgivet 1955 • 23. årgang • 156 sider
 
————————                                         til toppen ⇑
 
Fra Viborg amt 1954
UDSOLGT
 
Redigeret af M.E. Gulddal, J. Hvidtfeldt og H. Paulsen.

M.E Gulddal: Hald; F. Elle Jensen: Menighedshuset i Viborg; C.J Pape På Randrup hovedgård i klunketiden: A.C. Fiil Pedersen: Tre vandmøller; Peder Jensen: Houlbjerg herreds beboere hylder Frederik VII; C. Klitgaard: Viborg-Hoveders Beskrivelse Anno 16... .
 
Udgivet 1954 • 22. årgang • 158 sider
 
————————                                   
 
Fra Viborg amt 1953
UDSOLGT
 
Redigeret af M.E. Gulddal, J. Hvidtfeldt og H. Paulsen

M.E. Gulddal: 25 år; F. Elle Jensen: Virksund færgested; C. Klitgaard: Trolovelsesgilde i Thorup præstegård; Henning Heilesen: Lones kilde i Viborg; Anne Riising: Viborg Hattemagerlavs udenbys forbindelser i 18. århundrede; Finn H. Lauridsen: Det kongelige danske Landhusholdnings selvskab og kalkværkerne i Dagbjerg og Mønsted; Johan Hvidtfeld: Optegnelser om præster Vester-Velling og Skjern sogne 1536-1771; Alf. Såbye: fra gendarmernes tid.
 

Udgivet 1953 • 21. årgang • 159 sider
 
————————                                         til toppen ⇑
 
Fra Viborg amt 1952
UDSOLGT
 
Redigeret af M.E. Gulddal, J. Hvidtfeldt og H. Paulsen

F. Elle Jensen: ‟I mørket”; N.P. Munk: Fra Vorde kirke; Henning Heilesen: Om gråbrødrenes fordrivelse fra deres kloster; Johs. Christensen og Jens Østergaard: Taterkongens søn: J.P. Lundøe: Nogle særprægede gamle ansigter fra Sejling og Sinding; C.J. Pape: Slægten Pape på viborgegnen; Asta Paulsen: Eline Begtrups første år på Levring højskole; R. Askløv: En skolelærer i Engesvang.
 
Udgivet 1952 • 20. årgang • 160 sider
 
————————                                     
 
Fra Viborg amt 1951
UDSOLGT
 
Redigeret af M.E. Gulddal, J. Hvidtfeldt og H. Paulsen

Erik Moltke: Asmild-runestenen; Otto von Spreckelsen: Stænderpladsen i Viborg før og nu; Chr. Bokkenheuser: Borgmester Claus Christensen Skriver; F. Elle Jensen: Kirke og kultuhistoriske småting; Therkel Mathiasen: Viborg amts oldtidsmindesmærker; C.C. Petersen: Birgitte Agerskovs kaffekande.
 

Udgivet 1951 • 19. årgang • 152 sider
 
————————                                         til toppen ⇑
 
Fra Viborg amt 1950
UDSOLGT
 
Redigeret af M.E. Gulddal, J. Hvidtfeldt og H. Paulsen

Carl Lindberg Nielsen: St. Keld af Viborg; Henning Paulsen: Af Asmildklosters ældste historie; F. Elle Jensen: Proprietær Vilh. Bruhns erindringer; Chr. Brokkenheuser: Nogle Viborg-skikkelser; Otto von Spreckelsen: ‟Den enøjede prokurator” og ‟Den poetiske klokker”; Hans Ellekilde: Klejtrup i egnens sagnoverlevering; M.E. Gulddal: Kresten Pedersen.
  
Udgivet 1950 • 18. årgang • 164 sider
 
————————                                       
 
Fra Viborg amt 1949
UDSOLGT
 
Redigeret af M.E. Gulddal og J. Hvidtfeldt.
 
F. Elle Jensen: En præstetragedie; Carl Lindberg: KAmmerherre Schinkel på Hald og hans præst; J.P. Lundøe: Af præsters og degnes saga i Højslev med annekser; Chr. Heilskov: Borgen Kællinghøl eller Hølingsholm i Hjorthede sogn; Jørgen PEdersen: Rind - åløb eller bjerg; Johan Hvidtfeldt: Da kvinderne i Viborg amt skulle bindes til stavnen; F. Elle Jensen: Biskop Swane og indremissionær Jens Fisker; Vilhelm MArstrand: Løvel bro's alder.

Udgivet 1949 • 17. årgang • 160 sider
 
————————                                         til toppen ⇑
 
Fra Viborg amt 1948
UDSOLGT

Redigeret af M.E. Gulddal og Kr. Pedersen.
 
Bertel Laugesen: Fra Aalum Sogn; Holder Schou Thomsen: Slægten Boye; Kjeld Galster: Fra Viborg Amt under Besættelsen; Anker Vestergaard: Gerning Kirke; J.K. Johansen: Viborg Amt i den grundlovsgivende Rigsforsamling; Richard Fangel: De kirkelige Forhold i Vridsted-Fly (Iglsø) Sogne fra ca. 1830 til ca. 1930.
 
Udgivet 1948 • 16. årgang • 163 sider
 
————————                                       
 
Billede på vej
Viborg Amts stednavne
Danske stednavne, bd. 9
UDSOLGT
 
Udsendt som årbog for 1947.
 
Udgivet 1948 • XXVII + 270 sider
 
————————                                         til toppen ⇑
 
Fra Viborg amt 1946
UDSOLGT
 
Redigeret af M.E. Gulddal og Kr. Pedersen.
 
Knud Lund: De første Skoler i Lysgaard Herred; Ernst Haderup: En gammel Skive-Slægt; Erik Borch: Moeslund gennem 500 Aar.

Udgivet 1946 • 15. årgang • 159 sider
 
 
————————                                      
 
Fra Viborg amt 1945
UDSOLGT

Redigeret af M.E. Gulddal og Kr. Pedersen.
 
J.P. Lundøe: Et Blad af Hids Herreds Historie efter Reformationen; J.C. Hansen: Faarbækgaard; F. Elle Jensen: Oberst C.D. Lüttichau paa Tjele og hans Præst; A. Sørensen: Lidt om Præsten Hr. Otto Weis til Højslev, Dommerby og Lundø.

Udgivet 1945 • 14. årgang • 155 sider
 
————————                                         til toppen ⇑
 
Fra Viborg amt 1944
UDSOLGT
 
Redigeret af M.E. Gulddal og Kr. Pedersen.
 
Kr. Pedersen: Indberetning fra nogle Herreder og Sogne i Viborg Amt 1743; Georg Emil Tegner: Viborg-Slægten Daae; Anth. Fuglsang: Alhedens Sandflugts Historie; J. Carl Christensen: Skoleforhold i Viborg for godt 200 Aar siden.
 
Udgivet 1944 • 13 årgang • 160 sider
 
————————                                        
 
Fra Viborg amt 1943
UDSOLGT
 
Redigeret af M.E. Gulddal og Kr. Pedersen.
 
Kr. Pedersen: Clemen Fischer. Relation over Silkeborg Amt; J.P. Lundøe: Om Lundøe og Lundøboere i gamle Dage; Gunnar Foss: Af en gammel Kunstners Erindringer; F. Elle Jensen: Visitatsoptegnelser af Biskop Otto Laub; Kr. Pedersen: Naturalie af Viborg Stigt (Stift).

Udgivet 1943 • 12. årgang • 160 sider
 
————————                                         til toppen ⇑
 
Fra Viborg amt 1942
UDSOLGT

Redigeret af M.E. Gulddal og Kr. Pedersen.
 
J.C. Hansen: Undersøgelser over Urban Skouboe-Slægten; Chr. Heilskov: Personalhistoriske Indskrifter i Middelsom Herred; Kr. Pedersen: Jylland og Jyderne af Thomas Mortensen Bredsdorff; Peter Nielsen: Kommunestyre i Hinge-Vinderslev for 100 Aar siden; Georg Hansen: Biskoppernes Indberetninger om Viborg Stift i Aarene 1779-1790.

Udgivet 1942 • 11. årgang • 138 sider
 
————————                                      
 
Fra Viborg amt 1941
UDSOLGT

J.C. Hansen: Løvelbro-indskriften og dens tydning; Vilhelm Marstrand: Indskriften fra Løvel bro; Erling Albrectsen: Nogle yngre stenalders grave i Rinds herred; N.P. Munk: Langvejle. Et bidrag til vore gamle vejes saga; J. Carl Christensen: Et lille blad af Viborg-husets saga; S. Sejersen: Dagligt liv i Hids herred i forrige århundrede; F. Elle Jensen: Hr. Michael Feld til Vammen, Lindum og Bigum. En skikkelse fra pietismens tid; Kr. Pedersen: Klage over hoveriet til Friisenvold.

Udgivet 1941 • 10. årgang • 167 sider
 
 
————————                                         til toppen ⇑
 
Viborg Købstads Historie I, II og III samt IV
UDSOLGT

Redigeret af Sv. Aakjær (bd. I-III) samt Vilh. Ehlert og H.H. Engquist (bd. IV).

Bind I: M.E. Gulddal: Viborg; Johan Hvidtfeldt: Viborg Bys Historie indtil 1660; A.D. la Cour: Viborg Landsting; Otto v. Spreckelsen: Viborg som Garnisonsby 1660-1875; Otto v. Spreckelsen: Borgervæbning; Chr. Brokkenheuser: Før den store Brand. Personer og Forhold i Tiden 1660-1726;
Bind II: N.P. Lindhardt: Viborgs Brand 25. Juni 1726; Fritz Paludan-Müller: Viborg Katedralskoles Historie; Svend Aakjær: Viborgs Næringsliv og økonomiske Styre 1726-1868; P. Jensen: Industrielle Virksomheder; Kai Bissing: Læger og Chirurger i Viborg;
Bind III: A.E. Bryndum: Personalhistoriske Oplysninger om Landstingets Embedsmænd; Otto v. Spreckelsen: Personalhistoriske Oplysninger om Embeds- og Bestillingsmænd i Viborg indtil Aar 1875.
Bind IV: Kort og Byplanhistorie.
 
Udsendt som årbog for 1940. 
 
Udgivet 1940 bd. I-III & 1941 bd. IV • 990 sider
 
————————                                        
Fra Viborg amt 1939
UDSOLGT
 
Redigeret af M.E. Gulddal og Kr. Pedersen

Sigurd Kristensen: Domestiquer og betienter på et stort gods; F. Elle Jensen: Et par breve fra 1848; Erling Albrectsen: Naturfredningsloven og højfredningerne i Viborg amt; N.P.J. Munk: Fra Vorde Kirke. Et bidrag til jysk kirkeinventars historie.

Udgivet 1939 • 9. årgang • 181 sider
 
————————                                        til toppen ⇑
 
Fra Viborg amt 1938
UDSOLGT
 
Redigeret af M.E. Gulddal og Kr. Pedersen

Sofus Larsen: Kongemordet i Finderup - Natten til den 22. november 1286; J.P. Lundøe: Gamle Fjendbo-ansigter fra Vridsted sogn; Kr. Pedersen: Ulvenes forekomst i Midtjylland, særlig i Viborgegnen; A. Ravnholt: En skolefundats fra 1745; Sigvard Preben Skov: Nørrejyske bogtrykkeri 1738.

Udgivet 1938 • 8. årgang • 165 sider
 
————————                                    
 
Fra Viborg amt 1937
 
Redigeret af M.E. Gulddal og Kr. Pedersen.
 
Otto von Spreckelsen: Stadsmusikanter og organister i Viborg 1675-1875; Kr. Pedersen: Fortegnelse over urter i Viborg stift 1743; N.P.J. Munk: Navntoft Kirke; Povl Hansen: Gammeldags »poesier« om bondens liv og kår i ældre dage; Erh. Qvistgaard: Thomas Kingo Nielsen Steenberg.
 
Udgivet 1937 • 7. årgang • 139 sider
 
 
————————                                        til toppen ⇑
 
Fra Viborg amt 1936
 
Redigeret af M.E. Gulddal og Kr. Pedersen.
 
Jens Østergaard: Nogle erindringer om jydepotteindustrien i Gammelstrup; J.C. Hansen: Trækstien og pramfarten på Gudenå; N. Kyø: Sydvesthimmerlands sidste rakker; J.P. Jepsen: Kræmmer Hans; P.M. Hedeland: Faldborg Kirke; J. Lind: Carl Jacobson Brostrøm. Født 4. februar 1836. Død 12. juli 1917.

Udgivet 1936 • 6. årgang • 144 sider
 
————————                                       
 
Fra Viborg amt 1935
 
Redigeret af M.E. Gulddal og Kr. Pedersen.
 
Vilh. Lorenzen: Gråbrødre Klosters og Kirkes bygningshistorie; P. Severinsen: Personligheder knyttede til Gråbrødre Kloster og Kirke; M.E. Gulddal: Hieronymus Justesen Ranch; Brage Løvind: Jacob Worm; Chr. Bokkenheuser: Viborg hospital.

Udgivet 1935 • 5. årgang • 168 sider
 
 
————————                                        til toppen ⇑
 
Billede på vej
Peder Hansen Resens Atlas danicus VI, B: Viborg Bispedømme
UDSOLGT

Af Peder Hansen Resen. I dansk oversættelse ved Chr. Behrend og udgivet af Gunnar Knudsen.
 
Udsendt som årbog for 1934.

 
Udgivet 1934 • 128 sider
 
————————                                       
 
Fra Viborg amt 1933
UDSOLGT
 
Redigeret af Chr. Bokkenheuser og M.E. Gulddal
 
Chr. Bokkenheuser: Hans von der Hude; Johan Hvidtfeldt: Bidrag til Aunsbjergs økonomiske historie; Otto Smith: Viborg smedelaug til 1857; Åge Philipsen: Viborg smedelaug efter 1857; J.P. Jepsen: Blade af Røsefolkets saganog; Aug. F. Schmidt: Fra Lundø; Erh. Qvistgård: Fra Viborg stifts gamle landemodeprotokoller.

Udgivet 1933 • 4. årgang • 161 sider
 
————————                                        til toppen ⇑
 
Viborg Domkirke med Stad og Stift i 800 Aar
UDSOLGT 
 
Af P. Severinsen.
 
Udsendt som årbog for 1932.
 
Udgivet 1932 • 547 sider
 
 
————————                
 
Fra Viborg amt 1931
UDSOLGT
 
Redigeret af Chr. Bokkenheuser og M.E. Gulddal
 
Kjeld Galster: Sven Grate; Ejnar Poulsen: Magister von Havens testamente; Erh. Qvistgård: En skatteplagede i 1743 fra en fattig landsbypræst; F. Elle Jensen: Degnen Christen Schreiners i Låstrup; J.P. Aboe: Fra Kragelund sogn; M.E. Gulddal: Knud Skytte.

Udgivet 1931 • 3. årgang • 162 sider
 
————————                                         til toppen ⇑
 
Fra Viborg amt 1930
UDSOLGT
 
Redigeret af Chr. Bokkenheuser og M.E. Gulddal
 
Albert la Cour: Viborg thing; Chr. Bokkenheuser: Træk af Viborg-egnens historie; Hans Knudsen: Viborg kulturelle og politiske betydning; M. Brandt: Ørslevkloster; L. Andersen: Minder fra den sydøstlige del af Rinds herred; Hans Knudsen: Aunsbjerg.

Udgivet 1930 • 2. årgang • 173 sider
 
————————
 
Fra Viborg amt 1929
UDSOLGT
 
Redigeret af Chr. Bokkenheuser og M.E. Gulddal
 
V. Milthers: Viborgegnens geologiske udvikling; J. Brøndsted: Viborgegnen i oldtiden; Hugo Matthiessen: Viborgs beliggenhed i historisk belysning, referat af et foredrag; Peter Skautrup: Ordforrådet i midt- og vestjyske dialekter; Jens Westergård: Træk af hedeopdyrkningen historie; Kr. Pedersen: Viborgegnens flora og fauna; C.E. Flensborg: Om hedeplantningens historie; Georg Saxild: St. St. Blichers fader, præsten Niels Blicher i Vium; Jeppe Åkær: St. St. Blicher og hjemstavnen; P. Severinsen: Viborg stifts kirkelige historie i middelalder og reformation; George Saxild: Viborg domkirke og dens dekoration; M.E. Gulddal: Årbogens omslag; Vedtægter for Historisk samfund for Viborg amt.
 
Udgivet 1929 • 1. årgang • 185 sider
 
————————                                        til toppen ⇑
 
Siden 1929 har Historisk Samfund udgivet årbogen Fra Viborg Amt / Fra Viborg-egnen, hvoraf mange fortsat kan erhverves.
 
Af årbøgerne fra 1970 og frem er kun årgangene 1973, 1980, 1981 og 2000 udsolgt. Alle ældre årbøger er udsolgt, bortset fra årgangene 1935, 1936 og 1937 samt bogen udsendt som årbog for 1966.
 
Årbogen udkommer normalt i november måned.
 
 

PRISER

Frem til 2018 koster årbøgerne kr. 20 pr. stk. For de seneste årgange gælder følgende: 2022: 200 kr., 2021-2019: 100 kr. pr. styk. Sæt af samtlige årbøger på lager 500 kr.
 
Forsendelsesomkostninger tillægges ved postforsendelse.
 
 

BESTILLING

Henvendelse om publikationer modtages af:
 
Roar Ploug
Tlf.: 86 62 91 60
 
 

ANDRE SALGSSTEDER

De seneste fem årgange af årbøgerne kan også købes to steder i Viborg:

Skovgaard Museet
Domkirkestræde 2, 8800 Viborg.

 

REGISTER

Der er udarbejdet og trykt et register over indholdet i årbøgerne 1929-2009. Se mere her >>. Du kan også hente en søgbar pdf-udgave her >>
 

ONLINE ADGANG

I løbet af 2020-23 vil alle årbøger, bortset fra de seneste fem årgange, løbende blive tilgængelige online. Klik på "Online adgang" under den enkelte årbog. 
 

 

 

Historisk Samfund for Viborg-egnen | CVR: 37510556