Øvrige publikationer

 
Registre til Fra Viborg amt/Fra Viborg-egnen 1929-2009
 
Udarbejdet og redigeret af Ole Degn under medvirken af Jesper Hjermind, Steffen Elmer Jørgensen, Erling Greve Kristensen, Mikkel Kirkedahl, Ejgil Overby, Erik Overgaard, Karen Elisabeth Stub og Jørgen Østergaard.
 

Udgiver Historisk Samfund for Viborg-egnen

Udgivet 2011 • 68 sider
Medlemspris 20 kr. • Normalpris 32,50 kr.          
______________
Håndværk og købstadsliv
Omkring skomager Hammershøjs beretning om Viborg i forrige århundrede
Af Thomas Bloch Ravn
 
Udgiver Historisk Samfund for Viborg Amt
 
 
 
Udgivet 1988 • 59 sider
Medlemspris 10 kr. • Normalpris 49 kr.
______________
Viborgs brand 1726
Af Hans H. Worsøe og Paul G. Ørberg
 
Udgiver Lokalhistorisk Arkiv for Viborg Kommune, Historisk Samfund for Viborg Amt, Viborg Stiftsmuseum
 
 

Udgivet 1976 • 88 sider
Medlemspris 10 kr. • Normalpris 20 kr.
______________
Adel, by og borger
Træk af bylivet i Viborg i 1700-tallet
Af W. Mollerup
 
Udgiver Historisk Samfund for Viborg Amt
 
 
 
Udgivet 1976 • 95 sider
Medlemspris 20 kr. • Normalpris 30 kr.  
______________
Jens Bloch
Biskop i Viborg 1805-1830
Af Hans Øllgaard
 
Udgiver Historisk Samfund for Viborg Amt
 
 
 
Udgivet 1970 • 107 sider
Medlemspris 10 kr. • Normalpris 15 kr. 
______________
Fæstebonde i Nørre Tulstrup.
Christen Andersens dagbog 1786-1797
UDSOLGT
 
Udgiver Landbohistorisk Selskab i samarbejde med Historisk Samfund for Viborg Amt

Udgivet 1968 • 186 sider
Medlemspris - kr. • Normalpris - kr.      
______________
Billeder af Viborg Amts forhistorie
Foto: Hans Helmer Kristensen. Tekst: Marianne Bro-Jørgensen.
 
Udgiver Historisk Samfund for Viborg Amt 
 
 

Udgivet 1966 • 159 sider
Medlemspris 10 kr. • Normalpris 24 kr.        
______________
Romansk stenhuggerkunst i Viborg amts kirker
Foto: Keld Helmer-Petersen. Tekst: Harald Ditzel.
UDSOLGT
 
Udgiver Historisk Samfund for Viborg Amt
 
 
 
Udgivet 1963 • 17 sider & 88 tavler
Medlemspris - kr. • Normalpris - kr.        
______________
   
   
   
   
   
   
 

BESTILLING AF BØGER

Henvendelse om publikationer modtages af:

Roar Ploug
Tlf.: 86 62 91 60
Mail: roarploug@mail.dk

Historisk Samfund for Viborg-egnen | CVR: 37510556